DMI konverents keskendus kollektiivsele disainile

09. mai, 2012

Gottl_veebiDesign Management Institute (dmi) Euroopa konverents tuli sel aastal otse koju kätte ning oli osa World Design Capital Helsinki 2012 programmist.


Selleaastase konverentsi peateema oli kollektiivne disain, mille alla mahtus eelkõige just inspireerivaid ja silmaringi avardavaid ettekandeid nii Soome, Taani, USA kui ka teiste maade disaineritelt ja disainitegelastelt, kes avasid teema üsna erinevate ja isiklike vaatenurkade alt.

Maris ja Jane noppisid konverentsilt üles mõned inspireerivad mõtted ja inimesed:

– Otsi koostööd! Konverentsi peateema – koos tegemine, koos loomine ja probleemide loov lahendamine – jooksis punase niidina läbi kõikidest ettekannetest. Eriti oluline on see teema riigi tasandil. Globaalsete megatrendide valguses, mis üheselt viitavad ressursside ühe suuremale piiratusele, on sõnum ühene – ainult riigi ja kodanike koostöös saab leida lahendusi, mis efektiivselt piirangutega toime tulevad. Disaineritel on riigi juhtimisel suur roll ja üha enam kaasatakse disainmõtlemise tööriistu riikide, kohalike omavalitsuste ees seisvate probleemide lahendamisel. Näide disainmõtlemise kaasamisest Taanis (Taani on üks edukaim disaini rakendav riik maailmas) on 3 ministeeriumi peale on loodud MindLab – organisatsioon, mis aitab luua Taani riigi heaks uusi kontseptsioone, arvestades kodanike ja üksikisikute huve.

Kokkuvõtvalt: Riigijuhid ja ettevõtjad peavad mõtlema tulevikule ning juba täna tegelema homsete globaalsete megatrendidega, nagu rahvastiku vananemine ja ressursside nappus. Ilma jätkusuutliku plaanita ei ole lihtsalt tulevikku. “You can’t do business on a dead planet,” nagu ütles Jean-Paul Jeanrenaud, Head of Business and Industry for WWF-International

– Pane endast rääkima! Lugude jutustamine ja vahetu elamus mõjutavad brändikuvandit üha enam, mistõttu on kasutaja/külastaja kujutlusvõime sama oluline kui disaineri oma. “Lugu peab olema nii selge, et kasutaja tunneb ja mõistab seda iga keharakuga –  tulevikudisain annab info edasi emotsioonidega, mitte sõnadega,” sõnas Briti disainer George Gottl. Brändi lugu peab puudutama, nii et meil oleks põhjust sellest maailma teavitada, meie ise oleme suurimad brändi sõnumite loojad ja edasi kandjad. Disaineri suurimaks väljakutseks on luua keskkondi, kus brändi lood sünnivad – kaupluses, veebis, sotsiaalmeedias.

– Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt! -konverentsil esinenud disaineritel ja ettevõtjate esindajatel oli kogu maailm sõna otseses mõttes peo peal. Kõik esinejad rääkisid oma kogemustes eri riikidest ja maailmajagudest. Kui lift Koreas peab sõitma ülivaikselt ja sujuvalt, siis sama lift Ameerikas peab olema häälekas, mootorimüra annab kindlustunde, et asi toimib. Disaineri ülesanne on tunnetada, mis on kohaliku inimese jaoks oluline ja oma toode/teenus vastavalt kohandada.

– Mõtle kastist välja! Ülimalt produktiivse, laia haardega ja šarmantse Soome disaineri Ilkka Suppaneni ettekandest jäi peale kõige muu kõlama mõte, et disainer ei pea alati probleeme lahendama – oluline on mõista antud situatsiooni ning sellele võimalikult hea lahendus välja pakkuda, sealjuures võib see lahendus oluliselt erineda sellest, mis oli esialgne ülesanne. Näiteks paluti tal disainida korv, mille saavad valmis meisterdada India külanaised, Suppanen disainis aga lambi, Itaalia mööblifirma tellis disainerilt laua, Ilkka disainis aga konteineri, mida saab ka lauana kasutada.

Inspireerivad, julgustavad, positiivsed ja üllatavad olid Soome “vanade kalade” – KONE, Marimekko ja Arteki disainijuhtide esitlused, kes on kõik viimastel aastatel viinud firmad täiesti uuele, kaasaegsele tasemele, võttes ette tegevusi, mis esmapilgul ettevõtte põhitegevusega ei haaku, kuid oluliselt tõstavad brändi kuvandit. Või leides nutikaid lahendusi, kuidas inimene brändi kaasata – Marimekko näiteks pani inimesed kasutamata jäänud riide ribadest endale ehteid valmistama – sündis palju isiklikke brändilugusid!

– ja üks naljakas tähelepanek – enamik Euroopa ja USA disainereid, kes konverentsil esinesid, olid praktiseerinud, kas NOKIAS või NIKE’is.

Eelkõige pakkus konverents aga uusi kontakte, haaravaid vestlusi välismaa kolleegide ja disaineritega ning taaskordse kinnituse, et soomlastele on disain lahutamatu elu osa – tsiteerides WDC Helsinki 2012 juhti Pekka Timoneni Helsingi linnapea vastuvõtul: “We take design dead seriously!”

Tagasihoidlikku pildigaleriid saab vaadata siit.

Põhjaliku ülevaate konverentsist tegid ka Brand Manuali disainerid Best Marketingi.