Dr. Robin Wood: Jätkusuutlikkus on iganenud strateegia

26. juuni, 2013

robin wood18-19. juunil toimunud Euroopa kvaliteediorganisatsiooni EOQ 57. kongress tõi Tallinna tippjuhid jakvaliteedieksperdid 46 riigist, sh. Jaapanist, Hiinast, USAst, ja Venemaalt. Kongressi peaesineja, Dr. Robin Woodi sõnul on organisatsioonidel vaja jätkusuutlikkusest kaugemale vaadata.

Kahe päeva jooksul arutleti põhjalikult kvaliteedijuhtimise teemadel eri tasanditel tootmisstandarditest kuni organisatsioonikultuurini erinevates valdkondades. Kongressi peateemaks oli innovatsiooni loomine ja rakendamine ning parema tuleviku loomine läbi teadliku kvaliteedijuhtimise ja erinevate valdkondade koostöö.

Kongressi peaesineja, enem kui 30-aastase juhtimisstrateegia kogemusega Dr. Robin Woodi sõnul on tänases majandusolukorras väjalik paradigma nihe nii isiku kui organisatsiooni tasandil. “Peame jätkusuutlikkusest, mis on sisuliselt ellujäämise strateegia, edasi liikuma elujõulise arengu strateegiale. Me räägime mõtlemise ja hoiakute muutusest, mis aitavad tõsta elukvaliteeti. Innovatsiooni all pean ma silmas uute lähenemiste leidmist, olemasoleva efektiivsemat kombineerimist ja erinevate valdkondade ja lahenemisviiside segunemiist ja koostööd. Kui oleme valmis kombineerima innovatsiooni, jätkusuutlikkust ning kvaliteedikontseptsioone, võime tulevikku positiivsemalt vaadata,” rääkis Wood.

Eesti Kvaliteediühingu juhatuse esimees Tiia Tammaru rõhutab koostöö vältimatust: “Suhtlemine ja koostöö erinevate huvigruppide ja majandussektorite vahel on äärmiselt oluline ning on ka Eesti Kvaliteediühingu üks prioriteete. Tähelepanu tuleb pöörata kindlasti haridusele, mis aitab seniseid hoiakuid muuta. 

Lisaks Robin Woodile jagasid Tallinnas teadmisi John Timmerman – (Gallup) Antonio Cobo (GM Hispaania),Charles Aubrey (AndersonBrecon Pharmaceutical), Ralph Thurm (A|HEAD|), Henry Sivusuo, (Finnish Air Force), Signe Ratso (DG TRADE of the European Commission), Tiia Tammaru (Eesti Kvaliteediühing), Willy Vanderbrande (American Society for Quality). Kongressi programmi salvestas reaalajas Belgiakommunikatsiooniekspert Martine Vanremoortele graafilise blogi kujul.