Dstarter – disain ja kiirarendus

10. märts, 2014

eka logo estDstarter on loomeettevõtete, ülikoolide ja rahvusvaheliste partnerite koostöös loodud loomevaldkonna kiirarenduse ettevõte. See on loodud disaini, arhitektuuri, meedia jt loomealade oskuste ja teadmiste sidumisel inseneriteaduse, tehnoloogia ja infotehnoloogia kompetentsiga, millele lisandus veel ärimudelite juhtimise ja rahvusvahelise turunduse kogemus.

Eesmärk on ärgitada alustavaid või juba tegutsevaid ettevõtteid kasutama kõrgetasemelist disaini, innovaatilist tehnoloogiat ja äristrateegiat, et luua kõrge lisandväärtusega innovaatilisi tooteid ja teenuseid. Mis need on? Idee algatajad Inga Raukas ja Andri Simo selgitavad: „Neid luuakse väärtusahela tipus ja nad toodavad palju suuremat tulu. Kiirarenduse korral toetatakse ettevõtet, ideed või prototüübi loojat tootearenduse ja ärijuhtimise alal ja aidatakse toode või teenus turule tuua.” Välja valitakse ettevõtted või ärimudelid, mis on skaleeritavad, ekspordile suunatud ning potentsiaalselt märkimisväärse rahvusvahelise mõjuga. Kiirarendusse saamiseks peab soovijal olema ärimudeli kirjeldus, prototüüp või tootesari ja klientide või kliendiuuringu tagasiside. Dstarteri intensiivne kiirarendus kestab ettevõttes neli kuni kuus kuud. 

Eesti suund
Kui palju praegu Eestis Dstarteri kiir­arenduse huvilisi ettevõtteid-ärimudeleid on?
„Eestis on see suund alles välja arendamata, kiirarendus toimib peamiselt IT-valdkonnas (Startupwiseguys ja Gamefounders), teenuste ja toodete osas on alustanud tegevust iduettevõtete toetusfondid nagu Prototron TTÜ või Vega fond Tartu ülikooli juures ning just äsja alustas Tartus esimene riistvara kiirarendus BuiltIT. Meie eesmärk on luua disaini väärtustav ja valdkondadeülene kiirarendus koos rahvusvaheliste partnerite ning Eesti ülikoolidega. Oleme taotlustele avatud, oleme Põhjamaadel peaaegu ainuke disaini valdkonda kaasav kiirarendus,” vastab Simo.

Disainil põhinevaid kiirarenduse ettevõtteid on maailmas suhteliselt vähe, kuigi disaini juhtiv roll kasutajate ja tehnoloogiate kokkuviimisel on tänapäeval tootearenduses peamine edutegur. Dstarteri loojad näevad koostööpartneritena ka Singapuri disaini- ja tehnoloogiaülikooli, Stanfordi ülikooli ning maailma nelja disainisuunalist kiirarendusettevõtet (The Design Accelerator Pasadenas ja Pratt Incubator New Yorgis, DsgnFwd Ljubljanas ning üks luuakse Londonis), Arengufondi, EASi, ministeeriume, kohalikke ettevõtteid ja panku ning Eestis tegutsevaid teisi inkubaatoreid ja kiirarendajaid (nt Startupwiseguys, Prototron, Garage48 jt), samuti juba tegutsevaid valdkondlikke loomemajanduse ja tehnoloogia arenduskeskusi. Kas saab välja tuua mõne Eestile iseloomuliku suuna? „Eestit võiks iseloomustada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna toodete ja teenuste väljaarendamine, nii et on kaasatud tipp­tasemel disain. Enamasti on Eestis arendatud teenuseid, mille puhul disain on teisejärguline (nt Transferwise).

Tervikliku toote poole
Tänapäeval ei saa teenuseid ja tooteid ilma kasutajakogemust arvestamata ja tervikliku disainita enam hästi müüa. Disaineri ülesanne on tervik mõtestada,” räägib Raukas.
Simo sõnul pakutakse kiir­aren­dusega ettevõttele ärimudeli edasiarendust, aga ka finantseeringut 10000 kuni 25000 eurot ettevõtte kohta, mida ettevõte saab kasutada vastavalt oma äranägemisele. Ettevõtte annab vastu 6-8% kapitalist. Mida peaks taotleja ärimudeli esitamisel arvestama? „Kiir­arendusse võiks tulla näiteks arhitektuurivaldkonnaga seotud äriideed, mida ei ole seni omaette ettevõtlus- või ärimudelina mõtestatud,” pakub Raukas.

Seda kõike peaks toetama loodav disainivaldkonna kiirarenduse ettevõtete rahvusvaheline võrgustik, et saaks nii mentoreid kui ettevõtteid vahetada ja omavahel ressursse tõhusamalt jaotada. Koostöö peaks andma  võimaluse võrgustikus spetsialiseeruda ja arendada oma tugevamaid alasid. Just rahvusvaheline fookus ja valdkondadeülesus on asutajate arvates see, millega Dstarter Eesti täiendab arenduskeskuste, inkubaatorite ja kiirarenduse maastikku. Mille poolest erineb Dstarter teistest disainisuunalistest kiirarendajatest maailmas? Millised on sarnasused? „Meie rõhk on selgelt disainil ja IKT kaasamisel ning ka heade tehnoloogia-idufirmade puhul disaini lisamisel kohe tootearendusprotsessi alguses. Kõiki kiirarendajaid ühendab ühine usk, et hea disain koos hea tehnoloogilise insenerilahendusega, juhtimiskogemuste ja -kompetentsiga tagab uuendusliku iduettevõtte rahvusvahelise edu,” rõhutavad Raukas ja Simo.

Artikkel: Sirp