EAS alustab nädalavahetuse töötubadega alustavatele ettevõtetele

10. märts, 2014

eas varviline logo all nurgasMärtsi lõpus alustab EAS nädalavahetuse töötubadega, mis on suunatud alustavatele ettevõtetele. Töötubade sari võtab vaatluse alla alustavate ettevõtete konkreetsed probleemid ning pakub neile ühe nädalavahetuse jooksul reaalset praktilist abi.

Töötubade eesmärk

Alustavatele ettevõtetele suunatud nädalavahetuse töötubade eesmärk on abistada alustavaid ettevõtteid teatud konkreetsetel teemadel, töötades nendega intensiivselt koos 48 h ning luues nende jaoks reaalselt praktilisi lahendusi.

EASi poolt kaasame nädalavahetuse töötubadesse oma ala eksperte, kes annavad lisaks teoreetilistele teadmistele ka reaalselt praktilist nõu konkreetsete probleemide lahendamiseks. Iga töötoa raames keskendutakse teatud konkreetsele teemale, lahendatakse praktilisi ülesandeid, kuulatakse teisi osalejaid, et vastastikku kasulikke nippe õppida ning otsitakse reaalselt parimaid lahendusi osalevate ettevõtete jaoks.

Töötubade sihtgrupp

Töötubadesse ootame osalema alustavaid ettevõtteid nii teenindus kui ka tootmissektorist. Ettevõtted peavad olema reaalselt turul tegutsenud vähemalt 1 aasta (müünud toodet/teenust, loonud käivet), kuid mitte rohkem kui 3 aastat. Töötubadesse valime sarnase probleemiga kuid erinevaid tegevusvaldkondi esindavad ettevõtted, et intensiivse ja süvendatud teemakäsitluse raames mitte ohustada üksteise ärihuvisid ja ärisaladusi.

Töötoas osaleda soovivad ettevõtted peavad üldjuhul eelnevalt tegema ettevalmistusi osalemiseks (oma probleemide kaardistamine vmt vastavalt töötoa teemale), et saada reaalselt kasu projektis osalemisest.

Töötubade programm ja tehniline info

Töötoad toimuvad üldjuhul üks kord kuus. 2014 aasta jooksul planeerib EAS läbi viia kuni 8 töötuba.
Iga töötuba keskendub ühele väga konkreetsele teemale (vt teemad ja ajakava allpool).
Töötuba toimub 2 järjestikuse päeva jooksul nädalavahetusel s.o laupäeval ja pühapäeval (üldjuhul mõlemal päeval hommikul 10st kuni õhtul 5ni).

Töötuba algab teema lühikese teoreetilise tutvustamisega ning seejärel algab süvendatult reaalselt praktiliste murede lahendamine, mis on üldjuhul eelnevalt osalevate ettevõtetega läbiräägitud. Lahendatakse mitmeid praktilisi ülesandeid ning luuakse reaalseid lahendusi oma ettevõtte paremaks toimimiseks.

Igas töötoas on tagatud antud valdkonna ekspertide ja parimate praktikute kohalviibimine, kelle ülesandeks on reaalselt koos osaleva ettevõttega leida parim lahendus probleemile ning ettevõtte kasumlikkuse ja pikaajalise tegutsemise tagamiseks. Võimalusel teevad eksperdid ka eeltööd koos ettevõttega enne töötoa algust või annavad head nõu pärast töötoa lõppemist tegevuse elluviimise ajal.

Töötubade teemad, ajakava ja kohad
  1. Tootmise töötuba 29.-30.märtsil, Tallinnas (Mektory hoones)
  2. Ärimudeli töötuba 12.-13.aprillil, Tallinnas (Mektory hoones)
  3. Lean Startup töötuba mais, Tallinnas
  4. Alustavate ettevõtjate suvelaager augustis
  5. Prototüüpimise töötuba septembris

Täpne programm, teemad, ajakava ja kohad selguvad jooksvalt.

Töötubades osalemine

Töötubadesse ootame osalema üldjuhul kuni 10 alustavat ettevõtjat (v.a suvelaagri puhul). Igast ettevõttest ootame üldjuhul 2-3 osalejat sh peab kindlasti osalema ettevõtte juht või omanik, sest probleemide lahendamiseks on vaja läbi viia reaalseid muudatusi ettevõtte töös.

Töötubadesse on oodatud ka alustavate ettevõtjate ja osalejate mentorid, et koos parimad lahendused välja töötada. Loodame, et töötubades osalevad ettevõtted on pühendunud ja soovivad reaalselt kaasa töötada ja enda jaoks parimaid lahendusi otsida ja neid ellu viia.

Osalemine töötubades on tasuta v.a erijuhtumid, mille puhul EAS otsustab eraldi ja annab sellest eraldi teada.
Igasse töötuppa palume registreeruda eraldi (vt konkreetse töötoa info).
EAS teeb omalt poolt lõpliku valiku iga töötoa osaleja kohta, suheldes iga osaleda sooviva ettevõttega personaalselt.

Koolitusprojekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Registreerimine ja lisainfo:

Anu Puusaag
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Tel: 627 9521
anu.puusaag@eas.ee