EAS avas arendusosaku toetuse

30. jaanuar, 2015

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas 27. jaanuarist arendusosaku toetuse, mis on mõeldud ettevõtetele erinevateks eeluuringuteks uudsete toodete- , teenuste või tehnoloogiate väljatöötamisel.

EASi toetuste valdkonna juhi Tarvo Kallase sõnul on tegemist uue tootega väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. „Arendusosak on suunatud ettevõtetele, kellel on uudne toote, teenuse või tehnoloogia arenduse idee, kuid kes vajavad eeluuringute läbiviimiseks ja idee toimimise kindlakstegemisel valdkonna tippspetsialistide abi. Tegemist on ühekordse toetusega, millega aidatakse ettevõtetel leida uute toodete ja teenuste arendamiseks kompetentseid partnereid,“ selgitas Kallas.

Toetusega on võimalik sisse osta disaini- ja insenertehnilisi lahendusi ning nõustamist ülikoolidelt, samuti teadusasutustelt, patendi-, disaini- ja inseneribüroodelt ning nõustamisteenuseid osutavatelt ettevõtetelt.

Arendusosaku toetuse piirmääraks on kuni 70% abikõlblikest kuludest, sealjuures on maksimaalne toetuse summa kuni 20 000 eurot ühe taotluse kohta. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Toetust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.