EAS avas Norra-Eesti programmi ettevõtetele ja vabaühendustel

19. märts, 2013

eas varviline logo all nurgasEAS kuulutas välja 6,26 miljoni euro suuruse eelarvega Norra-Eesti programmi, millest rahastatakse keskkonnasõbralike teenuste või toodete IT-arendust energeetika, e-tervise, transpordi ja logistika, tootmise ja kaubanduse valdkonnas.

 

Teenuse või tootearenduse keskmes on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning loodav lahendus on eelkõige positiivse loodusmõjuga, aga toetab ka sotsiaal- või majanduskeskkonda. Eriti on oodatud taotlejad, kes plaanivad arendusprojekte koostöös kohalike, Norra või teiste piiriüleste partneritega. Eeldatakse, et esitatavatel projektidel on positiivne mõju järgmistes aspektides:

Toetust saab taotleda väike- ja põhitoetusskeemi raames.

Väiketoetusskeemi raames toetatakse põhitoetusskeemi taotluste ja kavandatava (koostöö)projekti ettevalmistamist. Toetuse määraks on 75% projekti kuludest, toetuse summa võib olla vahemikus 5 000 – 20 000 eurot. Toetuse taotlemine on jooksev (18.märts-31.okt.2013). Toetatakse äriplaanide koostamist, uuringuid ja ekspertiise, IKT-lahenduste kontseptsioonide väljatöötamist ja testimist, keskkonnamõju hindamise metoodikate ja prognooside väljatöötamist ning partnerotsingut.

Väikeprojekti esitamine ei ole põhitoetusskeemi taotluse esitamise eelduseks.

Põhitoetusskeemi raames toetatakse keskkonnasõbraliku IT-lahenduste väljatöötamist. Toetuse määr põhitoetusskeemis sõltub abi liigist ja projektis osalevate ettevõtete suurusest, varieerudes 25% – 75% . Toetuse summa võib olla 170 000 – 700 000 eurot.