EAS kutsub esitama projekte Ettevõtlikkusprojektide konkursile

21. detsember, 2010

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kutsub Teid osalema ja esitama projekte Ettevõtlikkusprojektide konkursile. Konkurss viiakse läbi Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programmi (edaspidi: Programm) raames, mis on kinnitatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. veebruari 2010 a. käskkirjaga nr 47.

Käesolevale konkursile oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlusteadlikkuse tõstmisele suunatud projekte,

mis  viiakse ellu ühe aasta jooksul ja mille maksumus on vahemikus 1598 – 9587 eurot. Konkursi raames koostatakse projektide pingerida, mille alusel EAS sõlmib esitajatega lepingud projekti elluviimiseks.

Konkursi tingimused (pdf)

Taotlusvorm (doc)

Projektide esitamise tähtaeg on 21.01.2011
Projektid esitatakse allkirjastatult märgusõnaga PROJEKTIKONKURSS
elektrooniliselt aadressil Sirje.Tuvi@eas.ee või paberil aadressil:  EAS, Sõbra 56, Tartu, 51013

Konkursi kohta saab lisainfot:
Sirje Tuvi
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Alustavate ettevõtete divisjon
Ettevõtlusteadlikkuse programmi koordinaator
Tel 738 6029
E-post: Sirje.Tuvi@eas.ee

Ettevõtlikkusprojektide konkurss

attention open in a new window PDFTrükiE-mail

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kutsub Teid osalema ja esitama projekte Ettevõtlikkusprojektide konkursile. Konkurss viiakse läbi Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programmi (edaspidi: Programm) raames, mis on kinnitatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. veebruari 2010 a. käskkirjaga nr 47.

Käesolevale konkursile oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlusteadlikkuse tõstmisele suunatud projekte,

mis  viiakse ellu ühe aasta jooksul ja mille maksumus on vahemikus 1598 – 9587 eurot. Konkursi raames koostatakse projektide pingerida, mille alusel EAS sõlmib esitajatega lepingud projekti elluviimiseks.

Konkursi tingimused (pdf)

Taotlusvorm (doc)

Projektide esitamise tähtaeg on 21.01.2011
Projektid esitatakse allkirjastatult märgusõnaga PROJEKTIKONKURSS
elektrooniliselt aadressil Sirje.Tuvi@eas.eeE-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
või paberil aadressil:  EAS, Sõbra 56, Tartu, 51013

 

Konkursi kohta saab lisainfot:
Sirje Tuvi
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Alustavate ettevõtete divisjon
Ettevõtlusteadlikkuse programmi koordinaator
Tel 738 6029
E-post: Sirje.Tuvi@eas.ee