EAS kuulutas välja projektikonkursid loomemajandusalase teadlikkusse tõstmiseks ja sektoriteüleste arenguprogrammide elluviimiseks

14. november, 2016

Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmise, teadmiste ja oskuste arendamise projektikonkurss

Konkursile oodatakse ettevõtjate ühenduste ja loomemajanduse arendamisega tegelevaid organisatsioone, et aidata Eestis loomemajanduse või nende sidusvaldkondades tegutsevatel väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatel (edaspidi ka VKE) arendada oma ekspordivõimekust, tooteid ja teenuseid.

Loomemajanduse ja teiste sektorite koostöös elluviidavate arenguprogrammide projektikonkurss

Konkursile oodatakse ettevõtjate ühenduste ja loomemajanduse arendamisega tegelevaid organisatsioone, et soodustada strateegilist koostööd Eestis loomemajanduse või nende sidusvaldkondades tegutsevatel väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatel loome- ja teiste sektorite ettevõtjate vahel.

Täpsem info ja hanketingimused ning –dokumendid on leitavad: www.eas.ee/hanked/

Projektide EASi esitamise tähtaeg on 12.12.2016, kell 12.00. Pärast tähtaega esitatud projektid lükatakse tagasi.

Konkursile laekunud projekte hinnatakse ja pingerea alusel sõlmib EAS edukaks tunnistatud projektide elluviijatega hankelepingud.

Konkursi infopäev toimub 22.11 kell 11.00 EASis (Lasnamäe 2, Tallinn), infopäevale registreerumiseks on vajalik saata e-kiri aadressile kristiina.niilits@eas.ee