EAS lõpetab tootearendustoetuse taotluste vastuvõtu

01. märts, 2012

eas_varviline_logo_all_nurgasEAS lõpetab 5. märtsist eelarve ammendumise tõttu innovatsioonivaldkonna tootearendustoetuse taotluste vastuvõtu. Vahemikus 2008-2012 esitati tootearenduse programmi üle 430 taotluse kokku 79 miljoni euro ulatuses. Toetusprogrammi rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist, toetusi võeti vastu jooksvalt.


EASi tootearendustoetus oli mõeldud kõigile Eesti ettevõtetele, kes suurusest sõltumata soovisid välja töötada uusi tooteid, teenuseid ja tehnoloogiaid või arendada edasi olemasolevaid. Toetati kolme peamist tegevust: eeluuringute tellimist arendustööde ettevalmistamiseks, tootearenduse jaoks vajalike rakendusuuringute läbiviimist ja tootearendust ennast.

Toetusraha sai taotleda ka teadusasutuste ja ettevõtete koostöös ellu viidud innovatsiooniprojektidele. Toetussumma võis jääda vahemikku 20 000 – 3,2 miljoni euroni, 25-75% projekti maksumusest tuli rahastada ettevõtjal endal.

Programm jääb avatuks ainult käimasoleva Eurostars projektivooru jaoks.