EAS otsustas toetada Eesti filmitööstuse klastri tegevust.

21. november, 2011

alt„2009. aastal viis uuringufirma PeacefulFish läbi rahvusvahelise tasuvusuuringu, mille järelduseks oli, et filmitööstuse klaster oleks Eestile otstarbekas ja majanduslikult tasuv. Klastri põhifookuses on filmide järeltootmine Läänemere-äärsetele riikidele,“ kommenteeris EASi klastriprogrammi koordinaator Tiiu Evert.

„Klastrisse koondudes on ettevõtjatel, teadusasutustel ja valdkonnaga seotud organisatsioonidel lihtsam koostööd arendada, suurendada seeläbi loomemajanduse ekspordikäivet ning tõsta ettevõtete konkurentsivõimet,“ lisas Evert.

Eesti filmitööstuse klastri visioon 2020. aastaks on olla Läänemere piirkonna suurimaks filmitootmisteenuste eksporti pakkuv riik. Selles johtuvalt peab klaster oluliseks pakkuda konkurentsivõimelist ja tervikliku tooteahelaga teenust, mis panustab aktiivselt tootearendusse.

Eesti filmitööstuse klastrisse kuuluvad Pimedate Ööde Filmifestival MTÜ, OÜ Kuukulgur Film, Amrion OÜ, Orbital Vox Stuudiod OÜ, Eesti Joonisfilm OÜ, Produktsioonigrupp OÜ, Tolm OÜ, MTÜ BE, OÜ Film Audio, OÜ Taska Productions, Estinfilm OÜ, Meteoriit OÜ ja LuxFilm OÜ. EAS toetab klastrit 609 154 euroga.

EAS on perioodil 2009 – 2011 toetanud 11 täisklastri arendamist kogusummas 4,5 miljonit eurot.

Klastrite arendamise eesmärgiks on suurendada ettevõtete ja teadusasutuste vahelist koostööd, tuua turule uusi, teaduspõhiseid tooteid-teenuseid ning kasvatada seeläbi ettevõtete lisandväärtust ja ekspordikäivet.

Lisainfo: www.eas.ee/klastrid