EAS pakub ettevõtetele disainjuhtimise nõustamist

23. jaanuar, 2012

eas_yhevarviline_logo_sinineuusEAS võimaldab alates tänasest taotleda ettevõtetel disainjuhtimise alaseks nõustamiseks toetust, et väärtustada disaini rolli toodete, teenuste ja ärimudelite arendamisel. Programmi kaasrahastab EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.


Meetme raames toetatakse disainjuhtimise alase nõustamisteenuse kasutamist näiteks järgmistele tegevustele: disainiauditi läbiviimine, strateegilise disaini rakendamine ärimudelite väljatöötamises ja arendamises, toote- ja teenuse disain, kommunikatsioonilahenduste väljatöötamine, korporatiivse identiteedi loomine ja arendamine.

„Viimase aasta jooksul on ettevõtjad olnud aktiivsed disaininõustamisteenuse kasutamisega ning sellele ka toetuse taotlemisega, mis on väga positiivne trend. Loodame, et tänasest pakutav toetus paneb ettevõtjaid veelgi enam mõtlema disaini kasutamisele, et suurendada oma tegevuse lisandväärtust,“ selgitas EASi ettevõtete võimekuse divisjoni direktor Pille-Liis Kello.

Lisaks nõustatakse ettevõtjaid Eesti Disainikeskuse programmi „Disainivedur“ raames. Eesti Disainikeskuse konsultatsioonid on suunatud ettevõtjatele, kel esimene kokkupuude disainivaldkonnaga seisab alles ees.

Taotletav toetus peab jääma vahemikku 1600 kuni 5000 eurot projekti kohta.

Disaininõustamisteenust võib osutada kindlatele kvalifitseerimisnõuetele vastav EASi poolt kinnitatud nimekirjas olev konsultant, nimekirja leiab EASi kodulehelt.

Lisainfo:

Meetmest: http://www.eas.ee/ettevotjale/ettevotte-arendamine/disainijuhtimise-alane-noustamisteenuse-toetus/ueldist

Konsultantide nimekiri: http://www.eas.ee/ettevotjale/ettevotte-arendamine/disainijuhtimise-alane-noustamisteenuse-toetus/konsultantide-nimekiri