EAS peatab disainjuhtimise alase nõustamisteenuse toetusmeetmes taotluste vastuvõtu

13. august, 2014

eas varviline logo all nurgasEttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) peatas 12. augustil 2014 disainjuhtimise alase nõustamisteenuse taotluste vastuvõtu teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetme raames seoses disaininõustamise valdkonna toetuse osaeelarve täitumisega. Esitatud taotluste otsuseid tehakse lähtuvalt nende esitamise järjekorrast ja meetme rahastamise eelarve jäägist.

Disaininõustamise toetuse eesmärgiks on väärtustada disaini rolli toodete, teenuste ja ärimudelite arendamisel ning lisandväärtuse loomisel, aidata kaasa ettevõtete kontaktide loomisele ja koostöö tekkimisele disaineritega.

Alates 2012. aastast on Eesti ettevõtted saanud EASilt disaininõustamise toetust enam kui 140 projekti elluviimiseks, toetuste kogumaht ületab 600 000 eurot.

Disainjuhtimise alase nõustamisteenuse toetuse andmist kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.