EAS toetab loomemajanduse tugistruktuure 1,6 miljoni euroga

21. juuli, 2015

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas anda loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetust kuuele loomemajanduse arenduskeskusele. Koos loomemajanduse arenduskeskuste enda panusega investeeritakse kahe aasta vältel nendesse organisatsioonidesse kokku 2,07 miljonit eurot. Ühele organisatsioonile antav toetuse summa on maksimaalselt 300 000 eurot.

Loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetust saavad MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (kaasaegse kunsti valdkonna arendamine), SA Eesti Filmi Instituut (Eesti filmitööstuse valdkonna arendamine), MTÜ Music Estonia (Eesti muusika valdkonna arendamine), MTÜ Disainikeskus (disaini valdkonna arendamine), MTÜ IGDA Estonia (Eesti mängutööstuse arendamine) ja MTÜ Loov Eesti (mobiilne loomemajanduse põhimõtetest lähtuv arendusprogramm, mida rakendatakse piirkondades, kus puudub loomemajanduse arenduskeskus).

EASi abil on viimase kuue aasta jooksul läbi loomemajanduse tugistruktuuride toetamise programmi toetatud loomemajanduse arenduskeskusi ja inkubaatoreid 6,8 miljoni euroga. Programmi vahenditest rahastatakse nii investeeringuid tegevuskeskkonna arendamiseks, loomeettevõtjatele teenuste osutamist kui ka loomevaldkondade ekspordipotentsiaali arendamist.

EASi juhatuse esimehe Hanno Tombergi sõnul oli konkurss loomemajanduse tugistruktuuride arendamise meetmes erakordselt tugev ja seetõttu suurendati ka esialgset eelarvet ligi 600 000 euro võrra. „Projektide kvaliteet on tõusnud ja edukamad projektid näevad Eesti loomemajandusel reaalset ekspordivõimekust,“ sõnas Tomberg. „Toetust said keskused, millel on selged arengueesmärgid ja kus luuakse võimalus koostööks teiste loomemajanduse valdkondadega.“

Kõikide toetatud projektide lisainfo on kättesaadav SIIT.

Loomemajanduse arendamise meedet rahastatakse EASi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist.