EASi algatusel valminud konsultatsioonijuhtumeid koondav kogumik

01. märts, 2010

Konsultandi töö mitmetahulisus tekitab sageli küsimuse, mida võiks või peaks konsultandilt ootama. Milline on tema roll organisatsiooni nõustamisel? Kus algavad ja lõpevad tema töö ja vastutus?

EAS on tegelenud Eesti konsultatsiooniteenuse teemaga juba 2005. aastast, kui algatas konsultandi kutsestandardi loomise ja arenguprogrammi. Konsultandi töö mitmetahulisus tekitab sageli küsimuse, mida võiks või peaks konsultandilt ootama. Milline on tema roll organisatsiooni nõustamisel? Kus algavad ja lõpevad tema töö ja vastutus? Neile küsimustele otsib vastuseid äsja valminud “Ärinõustamise hea tava”.

“Ärinõustamise hea tava” kogumikku oleme kogunud lood, mis jutustavad praktiliste kogemuste kaudu, kuidas võiks konsultant kliendiga suheldes käituda, et aidata tal organisatsiooni jaoks parimate lahendusteni jõuda.

Ettevõtjatele ja juhtidele annab see kogumik mõtteainet konsultandi palkamise eesmärkide ja oodatavate tulemuste
kohta, esimesi samme astuvale konsultandile aga häid juhiseid, mida nõustamise puhul järgida. Samuti saab kogumikust lugeda viit persoonilugu konsultandiks kasvamisest ja arenemisest.

“Ärinõustamise hea tava” sai teoks EASi, BDA Consultingu ning Director ja Parterid koostöös ning Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel.

Kogumikust leiab teemakohase kirjutise loomemajandusettevõtte Piip ja Tuut Mängumajad ettevõtte alustamisest Tallinna Loomeinkubaatoris ettevõtluskonsultant Peeter Mõistliku juhendamisel – “Alustava ettevõtja nõustamine Tallinnas Veerenni Loomeinkubaatoris”.

Kogumik on elektrooniliselt kättesaadav http://www.eas.ee/index.php/truekised/truekised.