EBS kutsub loomemajanduse uuringule vastama

01. veebruar, 2016

Estonian Business School kutsub Eesti kultuuri- ja loomemajanduse valdkonnas tegutsevate organisatsioonide juhte vastama küsitlusele, mille eesmärgiks on välja selgitada strateegilise juhtimise eripära loomeettevõtetes ja kultuuriorganisatsioonides.

Küsitlusele vastamine võtab aega 6-9 minutit ja vastata saab 1 inimene igast organisatsioonist. Uuringu valimisse on kaasatud arhitektuuri, filmi ja video, ringhäälingu, disaini, etenduskunstide, kirjastamise, käsitöö, muuseumi, raamatukogu, kunsti, meelelahutus-­tarkvara, muusika ja reklaami valdkonnas tegutsevad organisatsioonid sõltumata juriidilisest vormist. Uuringu tulemustele tuginedes on plaanis EASilt taotleda toetust kultuuri- ja loomemajanduse mentorsüsteemi arendamiseks.

VASTA KÜSITLUSELE SIIN