Eduko IDEElaboratoorium

23. aprill, 2014

eksperimentaKoolinoorte kaasaegse kunsti triennaali Eksperimenta! raames toimub 24.–25. oktoobril 2014. a kaasaegse kunsti ja hariduse lõimimise IDEElaboratoorium, mis toob kokku hariduse eksperdid, õpetajad, teadlased, kunstnikud ja õpilased.

Ootameintrigeerivaid ja inspireerivaid ettekandeid / töötubasid, mis aitaksid paremini mõista kaasaegse kunsti olemust ja seda integreerida / tõlkida loovainete õppeprotsessi. Kuna me hindame kõrgelt interaktiivseid, auditooriumi kaasavaid ja põhjalikke esitlusi, oleme planeerinud ettekannete pikkuseks 45 minutit ja töötubadel 60 minutit. Tegevõpetajatele oleme reserveerinud mõlemal päeval välkettekannete sessiooni parimate praktikate tutvustamiseks. Välkettekande pikkus on kuni 20 minutit.

KUTSE KAASTÖÖLE                                                                               

Kutsume kunsti ja kunstihariduse valdkonna teadlasi ja praktikuid esitama  ettekannete ja praktiliste töötubade abstrakte järgnevatele teemadele:

Õpetamise kunst,näiteks kuidas toetada ja arendada loovat ja kriitilist mõtlemist? Kuidas anda noortele enam vabadust ja vastutust õppimise ning loomise protsessis? Kuidas õpetada õpetamata? Kas ja kuidas saab kunsti õpetada? Miks kunsti õpetada?

Hindamise kunst,näiteks mille alusel ja kuidas hinnata loovtöid? Milliseid hindamise strateegiaid ja praktikaid kasutada loovainetes? Kuidas leida mõistlikku tasakaalu protsessi ja valminud teose hindamisele vahel? Kuidas ehitada silda kooli- ja aktuaalse kunstimaailma hindamispraktikate vahel?

Abstraktid ei tohi ületada 300 sõna (lisandub bibliograafia) ja need tuleb esitada  ühe eelnimetatud teema all.Sama abstrakti võib esitada ainult ühe teema alla. Kõik abstraktid vaadatakse läbi ning vajadusel suunatakse teise teema alla. Pärast esitamist ei saa muudatusi abstraktidesse teha.

Abstrakt tuleb esitada lisatud vormil ja kindlasti tuleb valida esitluse vorm (ettekanne, töötuba või praktiku välkettekanne). Töötoa abstrakt peab sisaldama töötoaks vajalike vahendite, materjalide jmt loendit.Abstraktid tuleb saata aadressile : abstract@eksperimenta.net

Tähtaeg abstraktide esitamiseks: 10. juuni 2014

Vastuvõtmise teade: 10. juuli 2014

Koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal Eksperimenta! on ainulaadne kunstisündmus, mis esitab haridusele üleskutse murda välja kooliseinte vahelt ja suhestuda loovalt meid ümbritseva eluga. Eksperimenta! 2014 peateema “Kunst ja teadus” toob Tallinna Kultuurikatlasse kokku noorte kunstnike ja kuraatorite tõlgendused ühiskonna ökoloogiast ja nanotehnoloogiani enam kui tosinast riigist. Teoste autoriteks ei ole aga profikunstnikud, vaid 14–19-aastased noored. Vaata lähemalt: www.eksperimenta.net

Eduko IDEElaboratoorium toimub programmi Eduko raames, mis on Eesti Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud ja Euroopa Sotsiaalfondist toetatud program ning mille missiooniks on muuta Eesti õpetajakoolitus ja haridusteadus paremaks, nii et meie lastel oleks parimad õpetajad maailmas.  Vaata lähemalt: www.eduko.archimedes.ee