Eeesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum kuulutab välja muuseumimeene konkursi

12. oktoober, 2010
Muuseumimeene konkursi eesmärk on mitmekesistada muuseumi tutvustavate ja selle mainet kujundavate meenete valikut.
altKonkursile oodatakse kvaliteetseid meeneid, mis rõhutavad muuseumi omapära, on huvitavad, esteetilised ning väiketöönduslikes kogustes toodetavad.
Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik professionaalsed kunstnikud ja disainerid. Üliõpilased võivad osaleda iseseisva tööga. Mitu isikut võivad esitada ka ühise töö.

Hindamine
Tööde hindamisel ETDM-i teadusnõukogu poolt võetakse aluseks järgmised kriteeriumid: seotus ETDM-i kogudega, tegevustega, hoonetega; isikupärasus ja originaalsus (sh ka toote pakend, etikett); praktiline väärtus; kvaliteetne teostus; tiražeeritavus; hind.

Tunnustamine ja auhinnad
Auhinnatutel on õigus kasutada oma auhinnatud tööde reklaamis märget „ETDM-i meene“.
Auhinnafond jaguneb järgmiselt: I koht rahaline preemia, II koht ja III koht saavad esemelise auhinna (ETDM-i trükised). Konkursi auhinnafond on 5000 krooni. Hindamiskomisjonil on õigus vajadusel auhinnafond jagada mitme autori vahel. Muuseum sõlmib auhinnatud tööde autoritega lepingu teose edaspidise kasutamise kohta. Konkursi korraldajal on sobivate tööde mittelaekumise korral õigus jätta auhinnad välja andmata.

Tööde esitamine

Tööde esitamise lõpptähtaeg on 5. detsember 2010
Töid võtab vastu ETDM-i kassapidaja aadressil Lai 17, Tallinnas (sissepääs muuseumisse sisehoovist) K-P kell 11.00 kuni 17.30.

Konkursi tingimused on kättesaadavad ka ETDM-i kodulehel

Lisainfo: Ketli Tiitsar, ketli@etdm.ee