Eero RaunEesti on ainus riik Euroopas, kus loomemajanduse hetkeseisu on juba kolm korda kaardistatud – 2005., 2009. ja 2013. aastal –, tuginedes vastavalt 2003., 2007. ja 2011. aasta statistilistele andmetele.