Eesti arhitektid ja disainerid lõid kõiki kaasava elukeskkonna juhendi

31. mai, 2012

Värskelt on valminud “Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise” juhendmaterjal, mille eesmärgiks on tutvustada erinevate inimgruppide vajadustega arvestava elukeskkonna kavandamise ja rajamise parimaid praktikaid. Juhendmaterjali esitlus leiab aset 19. juunil kell 11.00–13.00 KUMUs.


Oleme olukorras, kus esiteks sarnaselt kogu ülejäänud arenenud maailmaga vananeb Eesti rahvastik erakordse kiirusega ning teiseks on seni meie ühiskonnas erivajadustega inimeste probleemidele äärmiselt vähe tähelepanu pööratud. Just eelkõige keskkonnast tulenevad suured takistused puudega inimeste iseseisvaks toimetulekuks. Nimetatud probleemid nõuavad kasutatavalt keskkonnalt, tootelt kui ka teenuselt kõigile sobivat madalamat lävendit, siis just sellel eesmärgil ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tellimusel saigi koostatud “Kõiki kaasava elukeskkonna loomise ja kavandamise” juhend.

Juhendmaterjali autorite meeskonda kuulusid nii Eesti arhitektid ja disainerid kuid samuti ka sisearhitektid, maastikuarhitektid, insenerid ja füsioterapeudid. Kõiki kaasav elukeskkond on kõigile ühine.

19. juunil kell 11-13 toimub KUMU auditooriumis juhendmaterjali tutvustav sündmus, kus teistehulgas esinevad sotsiaalminister Hanno Pevkur, AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarja Mändmaa ning mitmed juhendmaterjali koostajad. Esitlus on tasuta ja kõik huvilised on oodatud.

Juhendmaterjali koostajad on Eesti Arhitektide Liit, Eesti Disainikeskus, Eesti Kunstiakadeemia. Projekti rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond.