Eesti Arhitektide Liidu esimehena jätkab Peeter Pere

10. veebruar, 2012

arhliit_esimees_2012Eile, 9.02. NO99 teatris kogunenud Eesti Arhitektide Liidu üldkogu valis liidu esimeheks järgnevaks kaheks aastaks taas Peeter Pere. Ühtlasi valiti liidule uus 20-liikmeline eestseisus ja anti üle teenetemedalid parimale tellijale, kirjutajale ja ehitajale.


EALi eestseisusesse osutusid valituks järgmised liidu liikmed: Kalle Vellevoog, Ülar Mark, Margit Mutso, Jaak Huimerind, Indrek Allmann, Villem Tomiste, Tõnu Laigu, Margit Aule, Inga Raukas, Mai Shein, Oliver Alver, Raivo Kotov, Andres Levald, Ilmar Heinsoo, Katrin Koov, Toomas Paaver, Jan Skolimowski, Marika Lõoke, Ülo Peil, Eva Hirvesoo, Ra Luhse, Andres Siim.

 

EAL aukohtusse valiti: Peep Jänes, Jüri Karu, Ago Pähn ja varuliikmeteks: Fredi Tomps ja Riina Raig.

 

2011. aasta parimaks tellijaks tunnistas EALi eestseisus teatri NO99 eksperimentaalse ja omanäolise põhuteatri tellimise eest.

Parima ehitaja tiitli sai Erko Karu Metek OÜ-st erilahendustega metallfassaadide oskusliku ehitamise eest, vastutulelikkuse, arhitekti arvamust ja vajadusi arvesse võtva suhtumise, loova koostöö, omapoolse maksimaalse panustamise eest tulemusse.

Parima publitsistina pälvis EALi teenetemedali Jüri Raidla riigiarhitekti teemat ja haldusreformi käsitlevate põhjalike kirjutiste eest ajakirjanduses.

 

Peeter Pere rõhutas oma kõnes üldkogule, et tihenevas EL konkurentsis ei saa kõiki eesti kultuuri hoobasid käest anda vaba konkurentsi kasuks. Vajalikud on  riigipoolsed sihiteadlikud toetusprogrammid eesti loovisikute ja tipparhitektide toetuseks. Midagi on valesti, kui  tipptegijatel napib  “masu” ajal tööd, samal ajal võidutsevad riigihangetel odavfirmade osavad nihverdajad. Eesti riigi ehitatud keskkond peab toetuma eesti arhitektide tipploomingule. Loodav seadusruum peab olema selline, mis stimuleeriks Eesti arhitektide konkurentsivõimet.

Sellele mõttele vastas Jüri Raidla oma tänukõnes, öeldes, et talle teeb head meelt tõsiasi, et Eesti Arhitektide Liit on lisaks riigiarhitekti teemale tõstnud esile ka Eesti riigi paremaks tegemise temaatika.