Eesti arhitektuuribüroode peaprobleemiks on ärioskuste vähesus

24. jaanuar, 2013

salto 2Veebruaris käivitub Eesti Arhitektuurikeskuse poolt ellu kutsutud ning Eesti arhitektuurivaldkonna ettevõtetele suunatud arenguprogramm ARHITEKTUURI TRAMPLIIN. Programmi abil loodab Arhitektuurikeskus kasvatada Eesti arhitektuuribüroode konkurentsivõimet nii kodus kui välisturgudel. Programmi pilootprojekti valitakse osalema 15 ambitsioonikat ettevõtet ning selle fookuses on äri- ja turundusoskuste parendamine.

 

Ehitusturu madalseisu ning tugevneva konkurentsi tõttu on arhitektuuriteenuste turul tekkinud olukord, kus Eesti arhitektuuribüroode tulud ja kliendibaas on kokku kuivamas. Paljud väikeettevõtjatest arhitektid on sattunud pankroti äärele. Uue kliendibaasi leidmine ning ettevõtte stabiilsuse saavutamine eeldab arhitektuuribüroode osalist suuna- ja mõtteviisi muutust ning valmidust täiendada oma teadmisi ettevõtlusalases tegevuses.

Pakkumaks tuge Eesti arhitektuuribüroodele kutsus Eesti Arhitektuurikeskus ellu arenguprogrammi Arhitektuuri Trampliin. Programmi keskseks osaks on tihe koostöö mentoritega, kes auditeerivad arhitektuuribüroo hetkeseisu ja nõustavad programmis osalejaid erinevate arengu- ja ärimudelite osas. Arenguprogrammi pilootprojekti valitakse osalema 15 ambitsioonikat Eesti arhitektuurivaldkonna ettevõtet, kellele töötati välja mitmekülgne täiendkoolituste pakett. Arhitektuuri Trampliin on suunatud nii Arhitektuurikeskuse ekspordiklubi AKU liikmes-büroodele kui ka teistele Eesti arhitektuuribüroodele, kel soov kasvatada konkurentsivõimet ning eesmärk siseneda lähitulevikus välisturgudele.

Arhitektuuri Trampliini korraldamist toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Arhitektuuri Trampliin
www.arhitektuurikeskus.ee/haridus/koolitus

Arhitektuuri Trampliini soovitavad
Eesti Arhitektide Liit
Eesti Maastikuarhitektide Liit
Eesti Projektbüroode Liit
Eesti Puitmajaliit 
Eesti Sisearhitektide Liit