Eesti Arhitektuurikalender 2015

17. detsember, 2014

Sel aastal esmakordselt välja antud arhitektuurikalender peegeldab Eestis tegutsevate arhitektide ja ehitajate viimase kümnendi loomingut – kõik kalendri fotod pärinevad Eesti ühe tuntuma arhitektuurifotograafi Kaido Haageni loomingust.

Eesti Arhitektuurikeskus loodi 2008. aastal ArhitektuuriAasta lõpus Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Kunstiakadeemia poolt.

Eesti Arhitektuurikeskus (EAK) keskendub oma tegevustes Eesti nüüdisarhitektuurile ja selle tulevikule. Keskuse missiooniks on kaasaegse Eesti arhitektuuri ja linnaehituse edendamine ja arendamine, arhitektuurialase teadlikkuse kasvatamine, arhitektuuriinfo kogumine, vahetamine, vahendamine ja levitamine kodu- ja välismaal. EAK eesmärk on integreerida teadmine ja kompetents arhitektuurist ühiskonna teiste valdkondadega, aidates kaasa arhitektuuriga seotud valdkondade arengule ning uuendustele.

EAK loojate sooviks on ületada piire nii sotsiaalses kui kultuurilises mõttes, et jõuda erineva publikuni, tegutsedes mitmetel tasanditel: nii üksikisiku, ühenduste, riiklikul, regionaalsel, rahvuslikul kui globaalsel tasandil. Arhitektuurikeskus on üks Eesti arhitektuuripoliitikat elluviivatest institutsioonidest.

EAK teeb aktiivset ja tulemuslikku koostööd teiste samalaadsete keskustega maailmas, Tallinna linnaga, erinevate ministeeriumite, samuti eraettevõtjate ja omavalitsustega sünteesimaks teavet ja erinevaid püüdlusi meie avaliku ruumi mõtestamisel ja loomisel.

Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja on arhitekt Raul Järg, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala (2001), töötanud praktikandina Torontos Parkin Architects’is (2005-2007), Rakveres linna peaarhitektina (2008- 2012) ning arhitektina arhitektuuribüroos Ühinenud Arhitektid.

Leia informatsiooni Arhitektuurikalendri kohta siin.