Eesti Arhitektuurikeskus kutsub uutele koolitustele

14. august, 2013

-1Qg 20.09.2012. Foto Reio AvasteEesti Arhitektuurikeskuse üks peamiseid tegevusvaldkondi on koolituste ja täiendõppe korraldamine. Tänaseks on keskusel välja töötatud koolitusprogrammid, millest üks on tänavu kevadel toimunud ning nüüd taas alustav arenguprogramm Arhitektuuri Trampliin ning teine tänavu sügisel alustav 3-päevane Avalik esinemine ja meediakoolitus.

Arhitektuuri Trampliin

Arhitektuuri Trampliin on 4-kuuline lõimitud koolitus ja mentorprogramm arhitektuuribüroode äritegevuse tugevdamiseks. Programmi eesmärk on tõsta büroode tegevuse efektiivsust ja kvaliteeti ning kasvatada kohalike büroode konkurentsivõimet nii kodus kui välisturgudel. Trampliin annab „tööriistad“ ja võimaluse õppida, kuidas oma bürood arendada ja kasvatada.

Läbivateks teemadeks koolitusel on teistest eristuva ärimudeli loomine, ettevõtte kasvu- ja ekspordiplaan, kasvustrateegiad, arhitektuuriteenuse ekspordituru valik ja sihtkliendid, müügikanalite leidmine ning kommunikatsioon eksporditurul.

Trampliin on üks headest võimalustest oma mõttemustrite korrastamiseks, et majanduskeskkonnas edukas olla ning ellu jääda.

Kellele on Arhitektuuri Trampliin suunatud?

Koolitusprogrammi ootame osalema arhitektuuribüroode, maastikuarhitektuuribüroode ning sisearhitektuuribüroode töötajaid, nii spetsialiste kui juhte, kelle tööülesandeks on ettevõttele uute partnerite leidmine, kes vajavad tegutsemiseks koduturul ärimudelit, ning kes ekspordiga alustades vajavad ekspordiplaani. Samuti on oodatud juba eksportivad ettevõtted, kes vajavad nõu toetuste, koostöövõimaluste ja allhanketööde kohta.

Tänavu kevadel toimunud Arhitektuuri Trampliini pilootprogrammi läbis edukalt 15 arhitektuuri- ja sisearhitektuuribürood.

Avalik esinemine ja meediakoolitus

Sügisel alustab ka 3-päevane Avalik esinemine ja meediakoolitus, mis koosneb kahepäevasest avaliku esinemise koolitusest ja ühepäevasest meediakoolitusest.

Avaliku esinemise ja meediakoolituse eesmärk on anda arhitektidele avalikuks esinemiseks ning meediaga suhtlemiseks vajalikke teadmisi ning suurendada praktilisi kogemusi esinemiseks suurel laval arvuka publiku ees. 

Koolitusprogrammi osana toimuvad ideede ning ettekannete sisu kokkupanemine ning presenteerimine, harjutused ning konkreetsete ülesannete lahendamised.

Koolitusprogrammi tulemusel on arhitektuurivaldkonna ettevõtja:

  • Julge esineja ning oskab teiste ees säravalt rääkida.
  • Oskab sõnastada oma mõtteid selgelt ja loogiliselt ning õpib sisult tugevat ettekannet kiiresti üles ehitama ning suure hulga inimeste ees rääkimiseks enesekindlust saavutama.

Koolitusel saab õpitut mitmeid kordi harjutada ning saab kaaslastelt ja koolitajatelt otsekohest, ausat tagasisidet.

Kellele on avaliku esinemise ja meediakoolitus suunatud?

Koolitus on mõeldud arhitektuurivaldkonna ettevõtjatele, juhtidele ja spetsialistidele, kellel on huvi, eesmärk ja vajadus parandada oskust oma mõtteid mõjuvalt väljendada, leida enesekindlust teiste ees esinemiseks ning saada nõuandeid meediaga suhtlemiseks.

Ja veel …

Olemasolevate teadmiste ja oskuste täiendamine ning uute omandamine, kogemuste otsimine ning vigadest õppimine on ehk ainukesed võimalused liikuda lähemale oma unistustele. Tark ei torma! 

Küsi lisa Eesti Arhitektuurikeskuse koolituste kohta: jana@arhitektuurikeskus.ee või telefonil 611 7436.

 

Arhitektuurikeskuse koolitused sügisel 2013

  • Arhitektuuri Trampliin 2. Toimumisaeg: 3. oktoober 2013 – jaanuar 2014. Täpsem info siit.
  • Avalik esinemine ja meediakoolitus. Toimumisaeg: oktoober – november 2013. Täpsem info siit.