Eesti Autorite Ühing toetab muusikaeksporti 70 000 euroga

20. veebruar, 2012

estmusicEesti Autorite Ühing toetab MTÜ Eesti Muusika Ekspordi vahendusel 2012. aastal muusikaekspordi projekte kokku 70 000 euroga, mis on 13 000 euro võrra rohkem kui 2011. aastal. Taotlusvoorud toimuvad märtsis ja oktoobris ning mõlemas voorus läheb jagamisele 35 000 eurot.


Taotlused tuleb esitada 15. märtsiks ja 15. oktoobriks digiallkirjastatuna aadressile juko@estmusic.com. Taotluse võivad esitada kõik juriidilised isikud, kelle projektid on seotud muusika ekspordiga, iga juriidiline isik saab esitada kummaski voorus ühe taotluse.

Taotlus esitatakse vabas vormis ja see peab sisaldama taotleja andmeid, projekti sisu ja püstitatud eesmärke, teostamise aega ja eelarvet (kulud ja tulud, sh omafinantseering). Otsused tehakse teatavaks 1 kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.
Taotlusi hindab 6-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:
Maria Mölder (Eesti Heliloojate Liit)
Danel Pandre (Cruch Industry)
Jüri Makarov (Viljandi Kultuuriakadeemia)
Kristiina Alliksaar (Tallinn Music Week)
Kristjan Mazurtšak (JazzLiit)
Juko-Mart Kõlar (EME, komisjoni esimees)
Ekspordiprojektide juures hinnatakse taotleja tausta ja senist kogemust, projekti seotust eesti autoritega, projekti mastaapi, teostatavust ning mõju eesti muusika ekspordile.
Soovime edu kandideerimisel ja täname Eesti Autorite Ühingut, kes toetusprogrammi kogu ulatuses rahastab!