Eesti Disainikeskus külastas Taani Disainikeskust

19. aprill, 2011

altMöödunud nädalal, 12.-14. aprillil, käis Eesti Disainikeskus koostööprojekti “Disaininõudluse koostöövõrgustik” raames Kopenhaagenis külas Taani Disainikeskusel.

Nii nagu Eestiski, on ka Taani disainimaastikul mitmeid organisatsioone, kes seisvad hea disainivaldkonna arendamise eest. Näiteks disainiettevõtteid koondav Danish Design Association, disainereid koondav Danish Designers jt. Taani Disainikeskuse missioon sarnaneb Eesti Disainikeskuse omale: disaini ja innovatsioonialaseid programme ellu viies suurendada Taani ettevõtete konkurentsivõimet.

Erinevalt Eestist on Taani Disainikeskus tegelenud ettevõtetele suunatud disainikasutust toetavate programmidega juba aastaid. Toetusprogramme on nii disainiga alustavatele ettevõtetele (nt Design Boost, 360 Degree), kui ka neile, kes rakendavad disaini juba strateegilisel tasandil, ikka eesmärgiga aidata ettevõtteid disainiredelil ülespoole liikuda.
Üldjuhul on kõik toetusprogrammid maksimaalselt 3-4 päevased, sisaldades nii teoreetilist käsitlust valdkonnast, kui ka praktilist, ettevõtte enda tegevuste analüüsi, et saada sisendit võimalikuks koostööks disaineritega.

Kui varem on toetusprogrammid keskendunud disainikasutuse teadlikkuse tõstmisele, siis 2009. aastal läbiviidud uuringust lähtudes on Taani võtnud uue suuna – HOW Design ehk kuidas disainiga lahendada probleeme. Nii otsis ka sellekordne igakevadine disainikonverents, millest Taani Disainikeskust külastades osa võeti, lahendusi ühiskondlikele probleemidele. Challenge Society: Design. Business. Future otsis võimalusi, kuidas disain saab aidata leevendada ühiskonnas toimuvaid muutusi nagu rahvastiku vananemine ja loodusressursside vähenemine.

Projekt on rahastatud Põhja- ja Baltimaade Mobiilsusprogrammist Kultuur.