Eesti Disainikeskus otsib juhatuse liiget

15. märts, 2011

MTÜ Eesti Disainikeskuse nõukogu kuulutab välja konkursi Eesti Disainikeskuse juhatuse liikme leidmiseks.

Kolmeks aastaks ametisse valitava juhatuse liikme ülesandeks on organisatsiooni tegevuse igapäevane tulemuslik juhtimine ja arengu strateegiline planeerimine, sealhulgas Disainikeskuse esindamine ja disaini edendamisele suunatud koostöö arendamine ettevõtete ning organisatsioonidega.

Disainikeskuse eesmärgiks on luua disaini arenguks inspireeriv, innovaatiline ja koostööle suunatud keskkond Eestis. Selleks osaleb Disainikeskus aktiivselt rahvusvahelistes koostöövõrgustikes, esindab disainivaldkonda arengustrateegiate ja poliitikate kujundamisel, korraldab valdkonnaga seotud koolitusi, kontaktüritusi, mõttekodasid ning seminare, viib läbi uuringuid ja töötubasid, koostab näituseid ning tegutseb disainiala eksperdi ja konsultandina.

Heal kandidaadil on:
– töökogemus avalikus või mittetulundussektoris
- töökogemus rahvusvahelistes projektides (sh taotluste koostamine ja projektijuhtimine struktuurifondidest vm Euroopa Liidu vahenditest finantseeritud projektides.)
- inimeste ja finantside juhtimise oskus
- kaasav ja strateegiline juhtimisstiil
- hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas, kasuks tuleb teiste keelte valdamine
- kõrgharidus
- teadmised disainivaldkonnast ning huvi disaini edendamise vastu

Eesti Disainikeskus pakub:
– huvitavat ja vaheldusrikast tööd noore organisatsiooni arendamisel
- väljakutset juhtida pühendunud meeskonda
- sektoripõhiselt konkurentsivõimelist tasu
- võimalust suunata Eesti disainikultuuri edendamist

Kandideerimiseks palume saata sooviavaldus koos motivatsioonikirja ja CV-ga e-posti aadressile kogu@disainikeskus.ee või Eesti Disainikeskuse aadressile Kooli 7, 10133 Tallinn hiljemalt 28. märtsiks 2011, märgusõnaga „Konkurss“.

Konkursi kohta lisainformatsiooni saamiseks ootame teie küsimusi e-posti aadressil kogu@disainikeskus.ee

Eesti Disainikeskusega saab lähemalt tutvuda aadressil www.disainikeskus.ee või Disainikeskuse uudiskirja vahendusel aadressil uudiskiri.disainikeskus.ee