Eesti esimene tootearenduskeskkond PESA stardib 20 asukaga

13. september, 2011

altEesti esimene virtuaalne tootearenduskeskkond Loov Eesti PESA võttis vastu esimesed 20 tooteprojekti, millest aasta jooksul vormitakse kogenud koolitajate käe all läbilöögivõimelised tooted.


Suurt huvi sellel nädalal alustava PESA tootearendusprogrammi vastu ilmestas hästi laekunud avalduste arv- kokku kandideeris PESAsse 66 tooteideed, mille hulgast valiti välja 20 perspektiivikamat. Zhüriisse kuulusid EKA strateegilise disaini professor Martin Pärn, Marketingi Instituudi turundusekspert ja koolitaja Anu-Mall Naarits, Loov Eesti tegevjuht ning loomeettevõtluse konsultant Eva Leemet; nõu andsid PESA programmis osalevad loomettevõtluse managerid.

Vastuvõetud toodete nimistu hõlmab üsna laia tootespektrit. Näiteks on PESA programmis

kuus disaintoodete projekti ning viis mööblitoodete projekti. Ka arendavad mängud ning loovad õppematerjalid koguvad Eestis populaarsust – neli mängu kuuluvad nüüdsest ka PESA programmi. Lisaks on vastuvõetud ideede hulgas kaks tekstiiliprojekti ning üks toidu valdkonda kuuluv ideearendus.

Konkursile laekunud tooteideid hinnanud komisjon lähtus oma otsuse tegemisel tooteidee realiseerimise võimalikkusest ja võimalustest PESA keskkonna poolt pakutavate teenuste toel 10- kuulise programmi vältel ning toote ekspordipotentsiaalist.  „PESA programmi vastuvõetud tootearendusprojektidelt ootame suveks valmistooteid, mis omaksid lisaks kohalikule turule ka esimesi väliskontakte ekspordi alustamiseks. Ideed on head ja tegijad motiveeritud,“ selgitas Eva Leemet.

PESA pakub projektidele toetavat keskkonda, mis võimaldab omandada teadmisi, küsida nõu ja tarbida teenuseid. „Kuna PESA on ainulaadne virtuaalne tootearenduskeskkond, siis ootame programmis osalejatelt tagasisidet keskkonna funktsionaalsuse ja sisu osas, et keskkonna vahendusel pakutav oleks maksimaalselt rakendatav,“ lisas Leemet.

Loometoodete arendamist toetav PESA programm pesa.looveesti.ee koondab info ettevõtlusest, tootearendusest, investeeringutest ja eksportturgudest. Viieetapilist aasta kestvat programmi juhendavad professionaalsed koolitajad sh. Anu-Mall Naarits (Eesti Marketingi Instituut), Indrek Maripuu (Arendussahtel) ja Martin Pärn (EKA). Projektimeeskondadele on toeks personaalsed managerid.  PESA programmi partner on Briti Nõukogu esindus Eestis.

Virtuaalne tootearenduskeskkond PESA on osa EASi hankest „Loomemajandusalase teadlikkuse suurendamisele suunatud tegevuste elluviimine“,mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Loov Eesti on EASi algatatud ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud projekt, mis aitab kaasa loova majanduse ja ettevõtliku loovuse väärtustamisele ja arendamisele Eestis.

Vaata vastuvõetud projekte PESA kodulehelt