Eesti ettevõtjad käisid Stockholmis mööblimessil

16. veebruar, 2010

Läinud nädalal toimus Stockholmis mööblimess, mille raames korraldasid EAS, Eesti Mööblitootjate Liit ja Eesti Disainerite Liit Eesti mööbli ja disaini päeva.

Eraldi Eesti tootjatele ja loojatele pühendatud päeval tutvustati messi külalistele Eesti mööblit ja disaini, kohtuti äripartneritega ja loodi mitteformaalses õhkkonnas uusi kontakte. Päeva avas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, anti ülevaade Eesti mööblitootmise ja -disaini kujunemisloost, tehti Eesti põlismotiividel põhinevat moesõud ning näidati Eestit tutvustavat filmi, musitseeris Tanel Padar ja The Sun.

Põhjamaade suurimal mööblimessil osales oma stendiga 9 Eesti ettevõtet, nt Standard, Bellus Furniture, Borg; Eesti mööbli ja disaini päeval oli väljas 34 mööblitootjat ja 8 disainiettevõtet. Osa on Rootsi turul juba edukad eksportöörid ning läks kontakte veelgi laiendama. Ettevõtjad jäid tulemustega rahule, lisaks Rootsi partneritele sõlmiti kontakte ka Soome, Taani ja Norra firmadega.

Messist osavõtt sai teoks EASi riiklike turundusürituste programmi raames, mis alates 2009. aasta oktoobrist asendab kunagist riiklike ühisstendide programmi. Kui viimast rahastas riigieelarve, siis uut programmi Euroopa Regionaalarengu Fond ja selle eelarve aastani 2015 on 36 miljonit krooni.

Uue programmi oodatav mõju on Eestist lähtuvate ekspordimahtude kasv ja Eestisse suunatud otseinvesteeringute mahu suurenemine. Kui riiklike ühisstendide programmi raames korraldas EAS ühiseid väljapanekuid messidel, siis uue programmi tegevuste hulk on laiem. Lisaks ühisstendidega osalemisele olemasolevatel messidel korraldab EAS koostöös ettevõtjatega ka ise turundusalaseid sündmusi sihtturgudel, samuti organiseeritakse programmi raames üritusi välisinvestoritele või osaletakse neil riikliku esindusega.

Programmi raames läbiviidavad tegevused valitakse, lähtudes tegevusvaldkonna riiklikust prioriteetsusest, olemasolevate ettevõtjate ekspordipotentsiaalist, sihtturgude prioriteetsusest ning lisandväärtusest Eesti majandusele. Programmi sihtgrupiks on eksportivad ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtjad, mitmesugused erialaliidud ja ettevõtjate ühendused, ettevõtjatega koostööd tegevad teadus- ja arendusasutused ning esmakordselt nii olemasolevad kui ka potentsiaalsed välisinvestorid.

Info tulekul messide kohta veebilehel www.eas.ee ekspordi rubriigis.

Fotol Eesti mööbli loo esitlemine publikule ja disaineri Liina Viira loomingut kandvat tüdrukud