Eesti ettevõtjad käisid Berliinis kontakte loomas

09. aprill, 2014

Screen Shot 2014-04-09 at 4.30.15 PMMärtsi lõpus viis Loov Eesti koos Tallinna Ettevõtlusametiga üheksa Eesti alustavat ettevõtjat Berliini kontaktüritusele, kus otsiti koostöövõimalusi 11 linna ettevõtete ühisprojektide tekkeks. “Cross Innovation” projekti raames oli kokku tulnud ligi 100 ettevõtjat, kes ühe intensiivse päeva jooksul ühiseid ärihuvisid kaardistasid.

Kohtumispäeva alustati töötoaga, mille eesmärk oli genereerida uusi ideid sektoritevahelise koostöö ergutamiseks ning saada samas omavahel paremini tuttavaks. Workshopi korraldaja IXDS valmistas vastavalt osalevate ettevõtete spetsiifikale ette 13 teema-ala, kus toimusid ajurünnakud uute ideede loomiseks valdkondades nagu energiaallikad, transport, keskkonnakaitse, kirjastamine jt. Neljatunnise töötoa lõpus esitlesid meeskonnad oma ideid publikule. 

Derelict Furniture tegevjuhi Ettie Mikita sõnul üllatas positiivselt eelkõige Eesti delegatsioon. “Eestlasi oli Berliini kohtumisel arvuliselt kõige enam ning kõik osalejad olid lausa mitte-eestlaslikult aktiivsed. Üritus oli hästi korraldatud ning meil tekkis väga positiivne sünergia, lisaks õppisime kollektiivselt ka uusi vajalikke saksakeelseid sõnu,” kommenteeris Ettie. Projektis osalevad peale Tallinna veel Birmingham, Amsterdam, Rooma, Berliin, Warsaw, Vilnius, Stockholm, Linz, Lisbon ja Pilsen. 

Lisaks töötoale said osalejad broneerida silmast-silma kohtumisi neid kõige enam huvitanud ettevõtetega. Kohtumised võimaldasid vestelda just endale sobival teemal ning arutada koostöövõimalusi. Mängutootja Aplefly esindaja Jaanus Sakkise sõnul võib nende koostöö jätkuda ehk Berliinis kohatud disainiettevõtetega, kuid pigem leiti koostööpartnereid Eesti  ettevõtete seast. 

Cross Innovation projekti eesmärk on luua sobiv keskkond sihtlinnades loomemajanduse arenguks ning ristinnovatsiooni tekkeks, mis looksid soodsa pinnase kiiremaks majanduse arenguks. Selleks otsitakse kokku 110 ettevõtet projektilinnadest, et leida rahvusvahelisi koostöökohti ning luua innovatiivseid tooteid.

Osalenud ettevõtete profiilidest ning koostööpakkumistest koostatakse projekti lõpus veebikeskkond, mille abil on võimalik edapidist kontakti leida.

Eestist osalevad projektis ettevõtted Derelict Furniture, K-o-i!, Trinidad Consulting, Bloomingfern, Aplefly, Garage48, MPI, Plastrex, Prismattery ning Bikeep.

 

Vaata lisa: http://www.cross-innovation.eu/