Eesti ettevõtluskogemus kohtub Moldova koolinoortega

13. juuni, 2022

Suurim rõõm on alati kohtuda noortega piirkondades, kus igapäevaselt ei toimu piisavalt noori kaasavaid sündmusi.

Loov Eesti koostöös GEN Moldovaga (Global Entrepreneurship Network) korraldas kolmes väikelinnas  Moldovas – Cimislias,  Causenis ja Stefan Vodas koolinoortele vanuses 15-19. aastat TeamLab häkatoni formaadis ideede arendamise töötoad.

Töötubasid juhandasid Toomas Roolaid ja Jana Budkovskaja.

Noored kaardistasid probleemid, mis nende igapäevast elu mõjutavad ja otsisid neile probleemidele jõukohaseid lahendusi, et oma eesmärgistatud tegevusega muuta elu paremaks.

Moldova noored on sotsiaalselt tundlikud ja märkavad probleeme, mis seotud keskkonnaga. Tunnetavad ise ja näevad oma eakaaslaste pealt vaimse tervise häireid, millele veel liiga vähe tähelepanu pööratakse.

Taiplikud noored märkavad linnaruumi arendamises lahendamist vajavaid kitsaskohti kodutute lemmikloomade, ühistranspordi, jäätmemajanduse ja vaba aja veetmise, sealhulgas sportimisvõimaluste puudusi.

Cimislia kultuurikeskuses toimunud ideede häkatoni võitis tütarlaste tiim, kes lahendas kodutute loomade varjupaiga probleemi. Nende väärtuspakkumine oli suunatud noortele, kellele meeldiks veeta aega lemmikloomadega, kuid kellel erinevatel põhjustel vanemad ei luba isiklikku looma võtta. Loomade varjupaigas on võimalus loomade eest hoolitseda ja kogeda õnnetunnet suhtlemisest lemmikloomaga.

Causeni’s toimunud ideede arendusmaratoni lõpuesitluse võitis väga tundlikku probleemi lahendanud meeskond –  kuidas toetada noori üksikemasid, kel puudub kogemus lapse eest hoolitsemisel, puudub ka tugivõrgustik, mis viib tihti noored emad depressiooni. Depressiivne ema aga võib olla lausa ohtlik väikelapsele.

Noored pakkusid lahenduseks tugiteenuste paketi, kus hoolitsetakse emade suhtlusvõrgustiku eest ja pakutakse tegevusteraapiat nii lastele kui emadele.

Cimslia’s ja Causeni’s toimunud üritustelt kutsuti kõik osalenud Stefan Vodas toimunud  töötuppa, et juba kaardistatud probleemidele lahendusi edasi arendada, kasutades selleks disainmõtlemise tööriistu. Nii osales Stefan Voda üritusel kokku 64 noort ja  12 meeskonda töötasid intensiivselt 8 tundi.

Stefan Voda on nimetatud 2022. aasta Noorte pealinnaks ja ideede arendamise töötoaga sai alguse noortefestival.

Väljakutse oli suur, kuid Moldova noored oli väga motiveeritud ja töötasid aktiivselt kaasa. Üritusel osalenud omavalituste esindajad panid noorte tehtud ettepanekud kõrva taha ja olid valmis nende ideede elluviimist toetama.

Kõigis omavalitsustes toimusid ka ümarlauad, kus arutlesime ettevõtluse ja loomemajanduse arengu üle piirkonnas. Loov Eesti laiendas oma võrgustikku Moldovas ja kogus ideid jätkuprojektiks.

Projekt on rahastatud Eesti Välisministeeriumi Arengukoostöö vahenditest