Eesti ettevõtted saavad üle 2,2 miljoni euro toetust teadusuuringuteks ja tootearenduseks

10. mai, 2011

altEelmise aasta detsembris lõppenud Euroopa Komisjoni projektikonkursile „Teadustöö väikese ja keskmise suurusega ettevõtete huvides” esitatud projektidest olid Eesti ettevõtted kaasatud 51 innovatsiooniprojektis, mille elluviimiseks taotleti kokku ligi 9,3 miljonit eurot. Tihedas konkurentsis said toetust 11 Eesti osalusega projekti, mille kogumaht on 2,24 miljonit eurot. Kuigi viimases voorus rahastati vähem Eesti osalusega projektikonsortsiumeid kui 2010. aastal, panustavad toetust leidnud projektid Eesti ettevõtete huvides tehtavasse teadus- ja arendustöösse ligi 600 000 eurot rohkem kui mullu.

Tänavu oli projektikonkursil uuendusena ka alammeede, mille eesmärgiks on kaasa aidata teadus- ja arendustegevuse projektide tulemuste turule jõudmisele. Antud meetme raames toetati tegevusi, nagu prototüübi disain ja koostamine, prototüübi testimine, testimiseks tarvilik eelsertifitseerimine, turu-uuringud jne. Seedri Puukool OÜ näol olid ka Eesti ettevõtted antud meetmest toetatud projektides esindatud.

EAS-i innovatsioonidivisjoni direktori Ilmar Pralla hinnangul on Eesti ettevõtted olnud Euroopa Liidu koostööprogrammidest toetusraha taotlemisel edukad. „Seekordsel konkursil said rahastamisotsuse 21,6% Eestist esitatud projektidest, mis on suisa kolm protsendipunkti kõrgem kui Euroopa Liidu liikmesmaade keskmine,” nentis Pralla. „Positiivse trendina saab välja tuua, et võrreldes eelmise aastaga on tõusnud Eesti osalusega projektide edukuse määr ja suurenenud on ka meie ettevõtete tulemuslikkus rahvusvahelistes projektikonsortsiumites osalemisel. Samas teeb muret kodumaiste teadusasutuste ja ülikoolide nõrk esindatus rahastust leidnud projektides, mistõttu on ettevõtted sunnitud lõviosa projektide raames tehtavast teadus- ja arendustööst tellima piiri tagant.”

Ülikoolide ja ettevõtjate vahelise koostöö soodustamiseks korraldab EAS mai lõpus juba teist korda koostöökonverentsi „Liftiga tulevikku”, kus lisaks Eesti ettevõtjate arendustöö kogemusele tutvustatakse ka ülikoolide teadustöö tulemusi ja käsitletakse teemasid, millega teadlased igapäevaselt tegelevad ning kuidas see võiks omakorda ärisse jõuda.

7. raamprogramm (FP7) on Euroopa Liidu peamine teadusuuringute ja tehnoloogia arendustöö rahastamise vahend, mille eesmärk on suurendada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet. Aastatel 2007–2013 tehakse programmi kaudu investeeringuid rohkem kui 1,3 miljardi euro ulatuses.