Eesti festivale kutsutakse kandideerima Euroopa Festivalipreemiale

05. november, 2014

leelo lehtlaEesti festivalid saavad taotleda Euroopa festivalide kvaliteedimärki ning kandideerida Euroopa Festivalipreemiale.  Kvaliteedimärk „EFFE Festival Label“ ning ka preemia „EFFE Festival Award“ antakse välja innovaatilistele festivalidele, tunnustamaks rahvusvaheliselt nende tööd. Avalduste esitamise tähtaeg 15. november 2014. Eesti Festivalikeskuse eestvedaja on Leelo Lehtla sõnul on Eestis väärilisi kandidaate palju.

“EFFE märgist saavad taotleda festivalid kõikidest kunstide kategooriatest sh visuaalne kunst, disain, arhitektuur, tantsukunst, ooper, teater, muusika, film, kirjandus, pärandikultuur, fotograafia jm,” selgitas Lehtla. “Meil on välja panna väärilisi kandidaate kõikidest eelpool loetletutest, seega väga loodan, et festivalid esitavad taotlusi!”

„Väljavalitud festivalid lisatakse kataloogi, mis on laialdaselt kättesaadav üle Euroopa nii füüsilisel kui digitaalsel kujul. Festivale esitletakse seal kui oma valdkonna edumeelsemaid Euroopas, väljapaistva kunstilise kvaliteediga ning kogukondlikult määrava tähtsusega sündmusi,“ sõnas PLMF Arts Managementi juht Leelo Lehtla.

Lehtla kinnitusel saavad festivalid tänu EFFE programmi kaasatusele rahvusvaheliselt mõjuka kommunikatsiooniplatvormi ning suure tõenäosusega leiavad ka uut publikut. Lisaks kuuluvad väljavalitud festivalid ühte suurimasse žanriülesesse rahvusvahelisesse kultuurifestivalide võrgustikku.

Preemiat ja kvaliteedimärki annab välja Euroopa Komisjoni pilootprojekt EFFE (Euroopa Festivalidele Festivalid Euroopale). EFFE on uus rahvusvaheline platvorm ühendamaks festivale, mis on rahvusvahelise potentsiaaliga, pühendunud erinevate kunstide edendamisele ja oma kogukonna arendamisele. EFFE-d viib Euroopas ellu Euroopa Festivalide Assotsiatsioon. Baltikumi ainus Festivalikeskus asub Eestis ning seda juhib PLMF Arts Management eesotsas Leelo Lehtlaga.

Euroopa festivalipreemia laureaadid valib ekspertide grupp, mis koosneb erinevate riikide esindajatest. Žürii liikmed tuginevad oma valikutes kolmele peamisele kriteeriumile: kunstiline pühendumus, osalus oma kogukonna arengus ning rahvusvaheline väljavaade.

Eestis vaatab avaldusi läbi 3-5 sõltumatut erinevate kultuurivaldkondade asjatundjat, edastades oma hinnangu rahvusvahelistele ekspertidele, kes teevad lõpliku valiku. EFFE kataloogi esitletakse 2015. aasta sügisel toimuval suurejoonelisel Festivalide Galal, kus antakse üle ka Festivalipreemiad erinevates kategooriates.

Taotlused tuleb esitada inglise keeles hiljemalt 15. novembriks veebikeskonnas http://www.effe.eu/

facebook.com/FestivalHubEstonia