Eesti Filmi Instituudi eesmärk on kujuneda valdkondlikuks keskuseks

11. jaanuar, 2013

edith sepp veebi

“Loodava Eesti Filmi Instituudi peamine eesmärk on kujuneda valdkondlikuks keskuseks, mis tegeleb lisaks tootmisele ka pikaajalist plaani omades filmide turundamise, arendamise ja säilitamisega, lisaks pärandi restaureerimise ja digitaliseerimisega,” rääkis Edith Sepp, Kultuuriministeeriumi filminõunik. Loe edasi »

 2012. aastal koostatud eesti filmi arengusuundades on kirjas, et eesti filmivaldkonna jaoks on kesksel kohal filmide vaataja, mitte tootja ning seetõttu on vaja suurendada ühiskonnas filmi kui kunstiliigi osatähtsust. Film seob kunsti ja  meelelahutust, laiemalt annab aga oma panuse nii tööhõivesse kui majanduse arengusse. Filmivaldkond soovib, et eesti film oleks elujõuline ja jätkusuutlik, rahvusvaheline – osa loomemajandusest. Et institutsionaalne struktuur toetaks filmi arengut, tagatud oleks vaatajate järelkasv ning filmipärand oleks väärtustatud.

EFSA, kui tänane filmivaldkonna keskus, on oma prioriteedid sõnastanud 2000. aastal ning nimetatud vajadusi ei kajasta. Seega on täna muudatused vajalikud. EFSA nõukogu ettepanek oli korraldada sihtasutuse sisuline tegevus ümber, lisades edasiarenemiseks vajalikud tegevused. Praeguse sihtasutuse prioriteedid täienevad sel määral, et neid ümberkorraldusi saab  pidada läbimurdeks filmivaldkonnas.

Film on laiem nähtus kui vaid tootmine. Loodava Eesti Filmi Instituudi peamine eesmärk on kujuneda pelgalt finantsiliste vahendite vahendaja rollist valdkondlikuks keskuseks, mis tegeleb lisaks tootmisele ka pikaajalist plaani omades filmide turundamise, arendamise ja säilitamisega, lisaks pärandi restaureerimise ja digitaliseerimisega. Instituudi tegevus juhinduks valdkonna arengusuundadest ja aastapõhisest tegevusplaanist.

Tänapäeval on filmide tootmine filmikunsti püsimajäämiseks sama tähtis kui filmide müümine või vaataja kasvatamine – seetõttu saavad kõik erinevad arendamist vajavad alajaotused uues struktuuris samaväärse koha. Otsustamistasand kuulub spetsialistidele ja tegevuse eest vastutab üheliikmeline juhatus.

Kokkuvõtteks, Eesti Filmi Instituudil on võimalus ja eeldus kujundada valdkondlikuks keskuseks, seda ka rahvusvaheliselt, andes ühiskonnale märku, et instituut ei ole üksnes riigiabi vahendaja, vaid suudab mõelda laiemalt ja strateegilisemalt.