Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna doonorriikide suhete arendamiseks avati taotlusvoor

22. september, 2014

Alates 17. septembrist on avatud taotlusvoor EMP finantsmehhanismi toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ projektide elluviijatele kahepoolsete suhete arendamiseks doonorriikide Islandi, Liechtensteini ja Norraga. 

Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna doonorriikide vahelised koostöö- ning partnerlussuhted on kestnud juba aastaid. Island, Liechtenstein ja Norra on alates 2011. aastast toetanud Euroopa Majanduspiirkonnas majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele suunatud tegevusi. “Peame vastastikkuseid õppimise ja koostöö võimalusi väga oluliseks, meil on mida õppida ja mida jagada rahvusvaheliste partneritega. Meie programmi projektide elluviijate ja doonorriikide ekspertidega suhtlus aitavad kaasa programmi ja selle raames toimuvate projektide eesmärkide täitmisele ning kindlasti positiivsele arengule nii meil kui mujal töös laste- ja noortega kõikidel tasanditel,“ sõnas Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer, „loodame, et hea koostöö, mis saab alguse või intensiivistub programmi raames, jätkub ka peale seda,“ lisas ta. 

Taotlusvooru eesmärk on soodustada ja toetada koostööd Eesti ning doonorriikide üksuste vahel. Kahepoolsete suhete arendamise fondi toetatud algatustest eeldatakse, et need suurendavad vastastikust mõistmist, vaadete ja teadmiste vahetamist ning edendavad koostööd spetsialistide, organisatsioonide ja kogukonna tasandil. 

Toetatakse teadmiste ja kogemuste vahetamist projektide elluviijate ja doonorriikides asuvate vastavate asutuste vahel, ühistegevuste ja tulemuste levitamist, kogemuste vahetamist ja muid tegevusi, mis vastavad programmi eesmärkidele ning aitavad kaasa projekti elluviija võimekuse tõstmisele. Samuti on võimalik taotleda toetust konverentsidel, seminaridel, kursustel, kohtumistel ja töötubades osalemiseks. 

Taotlusvooru kogusumma on 95 846 eurot, millest avatud taotlusvoorude maksimaalseks toetussummaks on 30 000 eurot projekti kohta; Sotsiaalministeeriumi hallatava eelnevalt kindlaksmääratud projekti maksimaalseks üldiseks toetussummaks 30 000 eurot projekti kohta ning väiketoetusskeemi taotlusvoorude maksimaalseks toetussummaks 20 000 eurot projekti kohta. Kahepoolsete suhete arendamise fondi toetusmäär on 100%. 

Taotlusvoorust on võimalik toetust taotleda pidevalt kuni 27. veebruarini 2015 kell 16:00. 

Taotlusvooru dokumendid on leitavad EMP toetuste programmi “Riskilapsed ja –noored” kodulehelt: 

http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/kahepoolsedsuhted/ 

EMP toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ viivad ühiselt ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning doonorpartneriks Norra kohalike ja regionaalsete omavalitsuste Liit. 

Lisainfo taotlusvooru kohta: Natalia Reppo, EMP toetuste programmi spetsialist, tel 735 0396, e-post natalia.reppo@entk.ee