Eesti ja Läti ühisprojekt ergutab loomeinimesi kaasa lööma kodukoha arengus

31. august, 2011

Tartu Loomemajanduskeskus sai toetust Euroopa Liidu Eesti-Läti programmist, et koostöös Cēsise kultuuri- ja turismikeskuse ning MTÜ-ga Trīs krāsas parandada kunstnike ja loomeettevõtjate oskust suhelda erinevate sotsiaalsete gruppidega ning mõjutada neid aktiivsemalt sekkuma kodukoha arengusse.

Projekti raames korraldatakse loovtöötubasid Tartu ja Cēsise elanikele ning koolitusi kunstnikele ja loomeettevõtjatele, et tõsta nende võimekust teha koostööd erinevate sihtgruppidega. Oluliseks eesmärgiks on koostöö arendamine ettevõtjate ja loomeinimeste vahel. Projekti käigus toimub ka konverents, mille teemaks on kunstnike ja loomeinimeste roll oma kodukandi elu paremaks muutmisel.

Projekti kogueelarve on 151 388 eurot, millest Tartu Loomemajanduskeskuse tegevusteks eraldati 63 654 eurot. Selle eest saab loomemajanduskeskus korraldada seminare, koolitusi ja õpitubasid ning sisustada seminaride ja töötoa ruumid. Projekti kestvus on 17 kuud ja algab selle aasta septembris. Projekti esimese  tegevusena toimub oktoobri lõpus Tartus avaseminar, kus kohtuvad projekti partnerid ja kunstnikud ning pannakse paika täpne tegevuskava.

Tartu Loomemajanduskeskuse juhi Raul Oreškini  sõnul on kõnealuse projekti puhul kõige olulisem eesmärk see, et planeeritud tegevused lähendaksid kunstnikke ja ettevõtjaid. „Kavas on töötada välja koolitusprogramm,  mis õpetab kunstnikke jagama oma ideid ja kogemusi ärimeestega, et aidata neil oma eesmärke paremini ellu viia.  Kunstnikud võivad olla ettevõtjatele väga kasulikud, meie oma projektiga püüame neid pisut lahus elavaid maailmasid kokku viia,“ ütles Oreškin.  „Hea näitena meenub mulle Al Gore, kes püüdis aastaid globaalse soojenemise teemat üleval hoida, kuid erakordse tähelepanu saavutas ta alles siis, kui filmiloojad tegid sellel teemal emotsionaalse dokfilmi „An Inconvenient Truth“,“ lisas Oreškin.

Eesti–Läti programm toetab projekte, mis edendavad piirialade (Kurzeme, Vidzeme, Riia ja Pierīga regioonid Lätis ning Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad Eestis) omavahelist koostööd.