Eesti Kultuuri Koda kutsub kõiki kultuurihuvilisi üles seadma kandidaate „Kultuuri Tegu 2016“ auhinnale.

23. august, 2016

Kultuuri Koja poolt ja Kultuuriministeeriumi toel ellu kutsutud auhinnaga tunnustatakse „kultuuri tegu“ kõige laiemas mõttes ehk see võib olla sõna-, mõtte-, kunsti- või erinevaid kultuurialasid ühendav projekt või ka muu Koja eesmärkidega kooskõlas olev tegu (taies, teos, loomeakt, sündmus, tegevus). „Kultuuri teoga“ tahab Koda tunnustada meie seas tegutsevaid inimesi, kelle ettevõtmised on teistele inspireerivad, tulevikku vaatavad, kuid mis ehk seni ei ole laia avalikkuse väärilist tähelepanu saanud.

Otsime tegu, mis vastab järgmistele kriteeriumitele:

  • hoiab ja tugevdab eesti kultuuri
  • kõnetab ühiskonda
  • ühendab terviklikult, loominguliselt ja uuenduslikult erinevaid kunsti-, kultuuri- ja  muid eluvaldkondi
  • panustab avalikkuses toimuvasse arutelukultuuri
  • aitab väärtustada siinse kultuurikeskkonna erinevaid tahke

Kandidaate võivad esitada kõik Eesti Vabariigi kodanikud.

 

Ootame kandidaatide pakkumisi aadressil info@kultuurikoda.eu märksõnaga „Kultuuri Tegu 2016“  10. oktoobriks 2016.

 

Auhind antakse üle 4. novembril, Eesti Kultuuri Koja konverentsil “Kultuur, haridus ja haritus” Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.

www.kultuurikoda.eu