Eesti Kultuuri Kontaktpunkti toetused

25. aprill, 2013

Euroopa Liidu kultuurivaldkonna koostööprogramm Kultuur
Programmil on kolm tegevussuunda:
1. Kultuurimeetmete ehk koostööprojektide toetamine
2. Euroopa tasandil tegutsevate kultuuriorganisatsioonide toetamine
3, Kultuurikoostööalaste analüüside teostamise ja teabe kogumise ja levitamise, samuti projektide mõju suurendamise toetamine

Loe edasi »