Eesti kultuuri veebikalender kultuur.info uues kuues!

24. jaanuar, 2013

kultuurinfo logo 120Eesti Instituudi veebipõhine tasuta sisestusvõimalusega sündmuste kalender kultuur.info on läbinud põhjaliku uuenduskuuri
ning kutsub kõiki kultuurihuvilisi ja -korraldajaid uute võimalustega tutvuma.

 

Lisaks värskendatud kujundusele on nii infosisestajate kui ka -otsijate mugavuse huvides korrastatud kalendri otsisüsteemi.
Oluliselt paremini on nüüdsest leitavad nii ainukordsete kui ka korduvate sündmuste kuulutused, sh muuseumidega seonduv sündmusinfo.
Samuti leiab kultuur.info-st kultuuripärandi aasta 2013 programmi. Uuendus on seegi, et infosisestajad saavad sündmuste toimumiskohtadele lisada kerge vaevaga kaardirakenduse.

Kultuur.info rubriik „Sündmused maailmas“ pakub ainulaadset võimalust saada teavet välismaal toimuvate Eesti kultuurisündmuste kohta.
Kalendrile on kavas lisada arhiiv ning Eesti kultuurikorraldust tutvustav „Kultuuri teejuht“.
Kõik nimetatud rubriigid on liidetud ühtsesse kultuur.info andmebaasi.

Kultuur.info projektijuht Anu Martin õhutab infosisestajaid kalendri täiustamisel ka ise aktiivsed olema:
„Soovitame infosisestajatel süsteemi sisse logida, sest see võimaldab sündmusinfot ise luua ja vajadusel mugavalt muuta.
Seejuures saab nüüdsest kalendrisse sisse logida ka Facebooki konto kaudu.“

“Loodan, et lisaks sündmusinfo otsijatele võtavad kultuur.info omaks ka kultuurikorraldajad, hakates seda kasutama tasuta töövahendi ja turunduskanalina.
Ootame kõigilt kasutajailt tagasisidet, kuidas portaali veelgi käepärasemaks muuta,“ lisas projektijuht Anu Martin.

Reklaamivabas kultuur.info kalendris saab kultuurisündmuste teavet otsida ja avaldada tasuta nii eesti kui ka inglise keeles.
Kultuur.info siht on esile tõsta ka neid sündmusi, mille korraldajatel on piiratud teavitusvõimalused.