Eesti Kunstiakadeemia – 100 aastat kunsti-, disaini-, arhitektuuri- ja kunstikultuuriharidust

28. oktoober, 2014

eka100ts004-594x600-1Eesti Kunstiakadeemia tähistab tänavu oma juubelit. Tallinna vanima kõrgkoolina saab EKA 30. oktoobril 100-aastaseks. EKA 100 juubeliaasta kavas on palju erilisi sündmusi, mille raames käsitletakse kunstihariduse temaatikat erinevate perspektiivide ja väljundite kaudu: avatud loengud, näitused, uue galerii avamine jpt. Kuid kõige olulisemaks jääb Eesti Kunstiakadeemia jaoks siiski see, millega koolis igapäevaselt tegeletakse – kunst ja selle õpetamine.

Eesti Kunstiakadeemia rektor Signe Kivi: “Sajand võib tunduda küll pikk või lühike aeg, kuid oluline on, et 100 aastat tagasi panid just eesti ettevõtjad aluse järjepidevale kunstiharidusele Eestis. Meie ülesanne on tagada, et EKA jätkaks ka edaspidi rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise kunstihariduse andmist, kaotamata seda vabaduse ja avatuse aurat, mis meie ülikooli on erinevatel aegadel saatnud.”

Rektori sõnadega harmoneerub ka Kumu peadirektori Sirje Helme pöördumine: “Kui Eestisse kunstikõrgkool loodi, oli juba käimas esimene suur ilmasõda. Hoolimata sellest peeti loomulikuks sellise kooli olemasolu, sest kultuuri edendamiseta poleks olnud rahvust. Sellest ajast alates on kool näinud nii vähem kui rohkem keerukaid, aga ka edukaid aegu. Ei ole võimalik isegi ette kujutada, mis oleks meie kultuurist saanud, kui 100 aastat tagasi kool loomata oleks jäänud. Kui palju säravaid andeid, pööraseid ideid, hullust ja rõõmu on see kool ühiskonda paisanud – jätkugu see kõik!”

Eesti Kunstiakadeemia juubeliprogramm:
* 30.10 kell 17.00 korraldavad Eesti Kunstiakadeemia ja HAUS galerii EKA 100. juubeli puhul kunstioksjoni, kus kõigil huvilistel on võimalik soetada endale läbi aegade Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud kunstnike teoseid. Täpsem info EKA koduleheküljel: www.artun.ee/oksjon/

* 31.10 kell 16.00 avatakse Eesti Kunstiakadeemia ja Adamson-Ericu muuseumi ühisnäitus “100 aastat kunstiharidust Tallinnas. EKA emeriitprofessorite looming”. Näitus on avatud kuni 22. märtsini 2015. Täpsem info EKA koduleheküljel:
www.artun.ee/kalender/naitus-100-aastat-kunstiharidust-tallinnas-eka-emeriitprofessorite-looming/

* 3.11 toimub Kumu kunstimuuseumis suur EKA juubeliüritus, mis kulmineerub kell 17.00 koguteose “Kunsttööstuskoolist kunstiakadeemiaks: 100 aastat kunstiharidust Tallinnas” esitluse ning samanimelise näituse avamisega. Näitus on avatud kuni 22. veebruarini 2015. Raamatu kohta saab lähemalt lugeda  EKA koduleheküljel:
www.artun.ee/kalender/eka-juubeliaasta-puhul-koostatud-raamatu-kunstoostuskoolist-kunstiakadeemias-100-aastat-kunstiharidust-tallinnas-esitlus/

* 8.11. kell 17.00 avatakse Tallinnas Vabaduse väljakul EKA uus galerii, kus hakatakse näitama EKA tudengite teoseid: www.artun.ee/ekagalerii

* 27.11. toimub konverents “Kunsttööstuskoolist kunstiakadeemiaks: 100 aastat kunstiharidust Tallinnas”, kus arutatakse laiemalt kunstiharidusega seonduvat ja mida juhatab akadeemik prof. Mart Kalm. Lähem info selle kohta ilmub peatselt EKA kodulehel.

Paralleelselt EKA 100 üritustega tähistab juubelit EKA tekstiilidisaini osakond, mille tegemiste ja sündmustega saab end kursis hoida veebiaadressi www.tekstiil100.ee kaudu.

*********

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on tegutsenud katkematult 1914. aastast. EKA-s õpib hetkel ligikaudu 1300 tudengit ning õpetab 450 õppejõudu. Samuti kuulub EKA mitmetesse assotsiatsioonidesse ja koostöövõrgustikesse nagu Cumulus, EAAE, KUNO ja CIRRUS. Kokku teeb EKA koostööd üle 150 partnerülikooliga üle maailma.