Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikool sõlmivad koostööleppe

20. september, 2012

Esmaspäeval, 24. septembril kell 12 allkirjastavad Eesti Kunstiakadeemia rektor prof Signe Kivi ja Tallinna Ülikooli rektor prof Tiit Land koostööleppe Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia vahel. Lepingu allkirjastamine toimub Eesti Kunstiakadeemia rektoraadis (Estonia pst 7/Teatri väljak 1, ruum 440).

Ülikoolid planeerivad koostööd õppe-, teadus- ja loometöös ning rahvusvahelistumise valdkonnas.

Ülikoolid kavandavad ühist õppekavade arendust ning soovivad veelgi enam soodustada üliõpilasvahetust mõlema ülikooli õppeprogrammides, suve- ja talvekoolides ning ettevõtluskoolitustel.

Koostööd plaanitakse eelkõige õpetajakoolituse, filmikunsti ja animatsiooni valdkondades ning interdistsiplinaarsete teadusuuringute algatamisel ja läbiviimisel. Eelolevast oktoobrist saab Eesti Kunstiakadeemia animatsiooniosakond endale ajutised ruumid Tallinna Ülikooli peagi avatavas NOVA majas, mille põhikasutaja on Balti Filmi- ja Meediakool.

Ühiselt plaanitakse osaleda ka rahvusvaheliste võrgustike töös, üliõpilasvahetuse korraldamises ning tipptasemel välisõppejõudude Eestisse toomisel. Loometegevuse tutvustamiseks tehakse koostööd näituste ja festivalide korraldamisel.

Tallinna Ülikool on interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise suunitlusega avalik-õiguslik ülikool, mille missioon on toetada Eesti jätkusuutlikku arengut teadustöö ja selle tulemuste rakendamise, haritlaste ettevalmistamise, ühiskondliku mõttevahetuse ning akadeemilise partnerluse edendamise kaudu. Tallinna Ülikooli koosseisu kuulub 19 instituuti ja 6 kolledžit, õpib 10 500 üliõpilast, 500 välisüliõpilast ning igal aastal osaleb täiendusõppes 15 000 täiskasvanud õppijat.

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus kunsti-, disaini-, arhitektuuri- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on katkematult tegutsenud 1914. aastast. Eesti Kunstiakadeemia pürgib visuaalkultuuri valdkondades juhtivaks rahvusvaheliseks kompetentsikeskuseks. EKA tegeleb peale aktiivse õppe-ja teadustöö ka loometööga ning pakub Avatud Akadeemia kaudu taseme- ja täiendkoolitust. Eesti Kunstiakadeemias õpib hetkel üle 1200 tudengi, kellest mitmed täiendavad end õppetöö vältel väliskõrgkoolides. EKA teeb koostööd Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Kõrgema Kunstikooli, EBSi, Tallinna Tehnikakõrgkooli ning ligi 100 välisülikooliga ning on mitmete rahvusvaheliste võrgustike liige.  Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Disainikeskuse ja Eesti Arhitektuurikeskuse ellukutsuja ja asutajaliige.
Lisateave www.artun.ee