Eesti Kunstiakadeemia kuulutab välja rektori valimised

24. oktoober, 2014

eka100ts004-594x600Reedel, 24. oktoobril kuulutab Eesti Kunstiakadeemia valimiskomisjon välja rektori valimised. Rektori ametiaeg algab 4. aprillil 2015.

Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale. Valimiskomisjonile võivad kandidaate esitada Eesti Kunstiakadeemia teaduskondade nõukogud, vähemalt viiendik akadeemia nõukogu liikmetest ühiselt, akadeemia korralised professorid, üliõpilasesindus, ametisolev rektor ja endised rektorid ning teiste Eesti teadus- ja arendusasutuste nõukogud.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 25. november.

Rektori valib valimiskogu, kuhu kuuluvad akadeemia nõukogu liikmed, korralised professorid, osakondade, õppetoolide ja instituutide juhid, üliõpilasesinduse liikmed, õppejõudude esindajad, kuratooriumi esindaja ning kuus kunstiavalikkuse esindajat.

Valimiskogu koguneb rektorit valima jaanuaris 2015.

Rohkem infot Eesti Kunstiakadeemia rektori valimiste kohta EKA kodulehel www.artun.ee/rektori-valimised.