Eesti Kunstiakadeemia kuulutas välja täiendava vastuvõtu neljale magistriõppekavale ja BA tsükliõppesse

27. juuli, 2016
Eesti Kunstiakadeemia kuulutab välja täiendava vastuvõtu neljale magistriõppekavale:

Interaktsioonidisain (õpe inglise keeles)

Nutitehnoloogia revolutsiooniline areng on tekitanud pidevalt kasvava nõudluse hästidisainitud intuitiivsete kasutajaliideste ja -kogemuste järele. Olgu tegemist mobiiliäpi, kodumasina juhtpaneeli, veebiteenuse kasutajaliidese või kompleksse terviksüsteemiga, mis hõlmab endas nii digitaalset kui ka füüsilist kasutajakogemust – interaktsioonidisain on kõigi nende puhul lahutamatuks koostisosaks. Interaktsioonidisaineri ülesanne on muuta kasutaja kokkupuude keerulise informatsiooni ja tehismaailmaga võimalikult lihtsaks ning meeldivaks.

Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud (õpe eesti keeles)

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri eriala õpetab kriitiliselt vaatama ja analüüsima nii ajaloolist kui meid ümbritsevat pildimaailma ja ruumilist keskkonda. Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi ülesandeks on ette valmistada erialaspetsialiste kunstiajaloo ja kunstiteaduse alal. Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute tudengitel on lähedane kontakt kunstierialadel õppivate tudengitega ning juba varakult tekib hea arusaam kaasaegsest kunstist. Humanitaarainete valiku suurendamisel teeb KVI tihedat koostööd Tallinna ülikooli Humanitaarinstituudi ja ka Ajaloo instituudiga. Magistriõppekava üldeesmärgid on pakkuda süvendatud erialaseid teadmisi kvalifitseeritud kutsetööks kunstiteaduse ja -ajaloo vallas (sh muuseumitöötaja, kuraatori, kriitiku, uurija, galeristi, kunstikorraldajana); võimaldada osalist erialast spetsialiseerumist kujutavkunsti, disaini, arhitektuuri või visuaalkultuuri uurimise alal; anda üldteadmisi edukaks erialaseks tegevuseks ning kujundada teadlikkust kutsealase tegevuse eetilistest aspektidest ja ühiskondlikust tähtsusest; anda vajalikud teadmised ja oskused jätkuõpinguteks doktoriõppes.

Sisearhitektuur (õpe inglise keeles)

EKA sisearhitektuuri osakond käivitas 2015 aasta sügisest uuenenud sisuga inglisekeelse magistriprogrammi. Uue magistriõppe taotlus on eemalduda sisearhitektide kui pelgalt dekoraatorite kuvandist ning selle asemel liikuda mõtlevate, laiemaid kontekste (esteetilisi, tehnoloogilisi, geograafilisi, psühholoogilisi, kultuurilisi, majanduslikke, poliitilisi, looduslikke jne) mõistvate ja neid enda kasuks tööle panna oskavate sisearhitektide koolitamise suunas, kes suudavad algusest peale kaasa rääkida ka suurte ühiskondlike hoonete planeerimisel.
Magistriprogramm tegeleb inimskaalalise ja materjalikeskse arhitektuuriga maailmas, milles muutuste kiiruse tõttu võivad kontekstid järsku tundmatuseni muutuda ning põhilisem kontekst võib esile tulla hoopis muutuste endi mustri. Sellises olukorras ei piisa, kui tulevastele sisearhitektidele õpetada hakkamasaamist olemasolevas ja esile paistvas kontekstis. Kui tuumoskuste repertuaar välja arvata, võivad kontekstispetsiifilised oskused lõpetamise hetkeks olla juba vananenud. Selle asemel saab oluliseks õppimisvõime, paindlikkus ja läbinägelikkus, nagu ka oskus luua hävinud või asjakohatuks muutunud kontekstide räbalatest värskeid kontekstialgmeid.

Urbanistika (õpe inglise keeles)

Kui linnad ja linnastud muutuvad üha enam keerukamaks, vajab ka nende juhtimine ja haldamine uusi analüüsimise ja sekkumise vahendeid. Õppekava eesmärgiks on erinevate linnaliste protsesside kirjeldamine ja nende protsesside efektiivse ja loomingulise juhtimise abivahendite tutvustamine. Õppekava pakub piisavat teoreetilist baasi, et mõista ajalooliste ja kaasaegsete linnade olemust ja arengut; praktilisi uurimisoskusi, et olla võimeline analüüsima linnalisi situatsioone terviklikul ja mitmekülgsel viisil; oskusi luua terviklikke ja loomingulisi lahendusi linnaliste probleemide lahendamiseks; teadmisi, mil moel Eesti linnade probleeme kõrvutada rahvusvahelise kogemusega.
Õppekaval on rahvusvahelised moodulid, mis lubavad erineva pikkusega vahetusprogramme.  Lisaks akadeemilisele kraadiharidusele on paljud õppekava loengutest sobivad praktiseerivate arhitektide, planeerijate, linnaametnike ja teiste elukutsete elukestvaks õppeks.


Ühtlasi toimub täiendav vastuvõtt bakalaureuse tsükliõppesse kujunduskunsti õppekava suundadele:
Keskkonnadisain
Moestilistika

Kujunduskunst on laiapõhjaline õppekava, mille alla on koondatud 4 eriala suunda: keskkonnadisain, ruumikujundus, meediagraafika ja moestilistika. Täiendav vastuvõtt toimub praegu kahele suunale. Tsükliõpe on orienteeritud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada bakalaureuse kraadi töö/pere kõrvalt. Osakoormusega tsükliõpe annab kauaoodatud võimaluse õpinguteks ka Tallinnast kaugemal elavatele inimestele, kellel päevase õppevormiga auditoorses õppetöös osalemine on raskendatud.


Sisseastumisavaldusi võetakse vastu 15. augustini www.sais.ee keskkonnas.

Eesti Kunstiakadeemia sisuga tutvu: www.artun.ee ja Facebookis