Eesti Kunstiakadeemia otsib tarku, inspireerivaid ja loovaid noori ehk häid tulevasi kunstiõpetajaid

12. juuni, 2012

ekaKas teadsite, et vaid veerand Eesti ülhariduskooli kunstiõpetajatest omab täna mingisugustki kunstialast ettevalmistust?
Eesti Kunstiakadeemias on sihipärast õpetajakoolitust antud alates 1998. aastast. Algselt 1-aastasest õpetajakoolitusest on tänaseks väljakasvanud kunstiõpetaja magistriõppekava, mis võimaldab eelnevalt bakalaureusetasemel eelkõige kunsti või kunstiteadust õppinutel omandada vajalikud teadmised ja oskused õpetajatööks. Kunstipedagoogika õppetooli juhib dotsent Annely Köster. Õpe toimub Kunstiakadeemia loomingulises miljöös ning võimaldab tudengile suhtlust ja koostööd kunsti-, arhitektuuri- ja disainiprofessionaalidega.

Eriala on mõeldud neile, kes:
– soovivad õppida kunstilisi protsesse akadeemiliselt analüüsima, mõtestama ja tõlkima eri sihtrühmadele;
– kavatsevad isikliku loomingulise tegevuse kõrval pühenduda kunsti mõistmise süvendamisele ja selle mõju suurendamisele ühiskonnas;
– on sotsiaalselt aktiivsed, vastutustundlikud ja inimsuhetele orienteeritud;
– on sallivad ja uudishimulikud kõige erinevamate kunstinähtuste suhtes;
– on motiveeritud saama maailma parimateks, õpilasi inspireerivateks, loovateks kunstiõpetajateks.

Õppekava edukas läbimine võimaldab töötada kunstiharidussüsteemi kõige erinevamates vormides ja tasanditel – asuda tööle põhikoolis või gümnaasiumis kunstiõpetajana, juhendada nii lapsi kui täiskasvanuid huvikoolis või -ringis. Samuti loob EKA õpetajakoolitus eeldused tööks muuseumipedagoogina.  

Käesoleval aastal on eriti oodatud magistrandid, kes soovivad panustada uute riiklike õppekavade rakendamisesse põhikoolis ja gümnaasiumis.


Avalduste vastuvõtt toimub 25. juunini, 2012 internetis sisseastumine.artun.ee või kohapeal Estonia pst 7/Teatri väljak 1 (vaid 25. juunil).