Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Eesti Arhitektide Liit tugevdavad arhitektuuriõppe alast koostööd

10. mai, 2011

altTäna, 9. mail, sõlmisid Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Eesti Arhitektide Liit koostöölepingud, mis on aluseks tõhusama professionaalse arhitektuuriõppe korraldamisele ja arhitekti eriala arendamisele Eesti Vabariigis.


 

Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikakõrgkooli rektorid Signe Kivi ja Enno Lend allkirjastasid lisaks ka kahepoolse lepingu eesmärgiga arendada ühisõppekavasid ning tõhusamalt kasutada kõrgkoolide ressursse, sh õppelaboreid ja õppejõudude kompetentsi.  Samuti soovitakse ühiselt osaleda õppekavade arengu koostöökogudes ja rahvusvahelistes arhitektuurialastes programmides.

“Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Arhitektide Liidu kolmepoolne koostöölepe aitab kaasa igakülgsele koostööle, mille tulemusel tõuseb arhitektuurihariduse kvaliteet ja paranaeb eesti arhitektide rahvusvaheline konkurentsivõime,” nentis Eesti Arhitektide Liidu esimees Peeter Pere.  “Arhitektuuri alal on vaja erineva suunitlusega spetsialiste, kes professionaalsel tandril peavad tegema koostööd ja teineteist täiendama.  Mõlemad kõrgkoolid teevad head tööd arhitektide ettevalmistamisel, kuid oluline on paremini mõtestada ja sõnastada kummagi roll, et koostöö oleks tõhusam,”  sõnas erialaliidu esimees Peeter Pere.

Koostööleping sätestab arhitektuuri eriala koordineeritud ja kooskõlastatud arendamise ja õppetegevuse optimaalse taristu väljaarendamise ja ühiskasutuse tingimused ja põhimõtted ning seab muuhulgas eesmärgiks ka erialase terminoloogia väljatöötamise, ühtlustamise ja täpsustamise.