Eesti Kunstiakadeemia | TASEt näidates #2: kunstikultuuri teaduskond

21. mai, 2018

Kõiki EKA arhitektuuri, disaini, kunsti ja teaduse magistritöid saab valmis kujul näha lõputööde festivalil TASE’18. Peanäitusel on eksponeeritud ka vabade kunstide teaduskonna bakalaureusetööd ning lisaks toimuvad mitmesugused satelliitüritused. TASE’18 peanäitus toimub EKA vabade kunstide teaduskonna hoones (Lembitu 10), näitus avatakse 30. mail kell 17.00 ning kestab kuni 13. juunini.

Tutvustatakse ka lõputööde kaitsmisteks valmistuvaid tudengeid kunstikultuuri teaduskonnas:

Muinsuskaitse ja konserveerimine MA

Janika Turu “Biotsiidide kasutamine ja nende mõju Eesti Rahva Muuseumi tekstiilide näitel”, juhendajad PhD Hilkka ja MA Heige Peets
Kristina Aas “Piirissaare vanausuliste palvela ikoonid – põlengust restaureerimiseni”, juhendajad PhD Hilkka ja konsultant MA Linda Lainvoo

Kunstiõpetaja MA

Kaili-Angela Konno “Linnaruumi keskkondade kaasamine kunstiõpetusse vaatluse ja kogemuse teel”, juhendajad Liina Unt ja Helen Arov
Carol Pahk “21. sajandi kunsti käsitlemine 9. klassis”, juhendajad Helen Arov ja Olivia Verev
Triin Suurküla “Eesti kunsti tutvustamine ingliskeelsele õpilasele Tallinna Euroopa Kooli 4.a klassi näitel”, juhendaja Anu Purre
Liispet Undusk “Alustavate kunstiõpetajate kogemus üldhariduskoolis (kolmel esimesel aastal)”, juhendajad Helen Arov ja Linda Elken

Kunstiteadus MA

Katrin Frosch “Loodus ja inimene Eesti mängufilmis: “Vaatleja” ja “Seenelkäigu” ökokriitiline analüüs”, juhendajad Eva Näripea ja Kadri Tüür
Kersti Möldre “Kunstigalerii roll väikelinna oludes”, juhendajad Maria Jäärats, Maria-Kristiina Soomre

TASE on Eesti Kunstiakadeemia igakevadine lõputööde festival, mille peanäitus toimub sel aastal EKA vabade kunstide teaduskonna hoones aadressil Lembitu 10. Näitus avatakse 30. mail kell 17.00 ning külastajaid oodatakse lõputöödega tutvuma kuni 13. juunini.

Näitust võib pidada hüvastijätutseremooniaks erinevatele ajutistele pindadele, kus EKA on peale Tartu mnt 1 õppehoone lammutamist tegutsenud. Lembitu tn 10 hoones on õppe ja -loometöö kestnud viimased neli aastat ning TASE ’18 näitusega on tudengitel võimalus oma lõputöid näidata ruumides, millest uude majja kolides sümboolselt ka kogu Kunstiakadeemia selja taha ühe peatüki.

Näitusel osalevad vabade kunstide, arhitektuuri, disaini ja kunstikultuuri magistrantuuri lõpetajad, aga lisaks näitavad oma taset ka vabade kunstide bakalaureusetaseme lõpetajad.

Rohkem infot www.artun.ee/tase

Kliki videol, et näha kuidas muinsuskaitse ja konserveerimise eriala magistrant Kristina Aasrestaureerib oma magistritöö raames põletuskahjustustega Piirissaare vanausuliste palvela ikoone. Video: Cloe Jancis ja Lee Kelomees. Graafiline disain: Martina Gofman, Johanna Ruukholm, Nathan Tulve.