Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini tudengid töötasid liitpuudega lastele välja tunnetustoa

16. jaanuar, 2013

Reedel, 18. jaanuaril kell 11.00 tutvustavad Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini üliõpilased Tallinna Tondi Põhikooli liitpuudega lastele loodud tunnetustuba. Tuba asub Tallinna Tondi Põhikooli Tuisu osakonnas, aadressil Tuisu 20.

Hooldusõpet rakendatakse raske ja sügava intellektipuudega ja/või liitpuudega õpilastele. Aastal 2011 oli Eestis 278 hooldusõppe õpilast.

Eesti Kunstiakadeemias toimunud kursuse “Õppetööd toetavad vahendid hooldusõppe õpilastele” eesmärgiks oli välja arendada tunnetustahvlid ning sisustada õpperuum.

Ideede arendamisel tugineti teoreetilistele teadmistele, uuringutele ja vestlustele Tallinna Tondi Põhikooli hooldusõppe õpetajate ja Tallinna Lastehaigla terapeutidega. 

“Õppevahendeid luues on arvestatud, et mõttetegevuse ja vaimsete oskuste arendamine on tihedas seoses motoorika, sotsiaalsete, igapäevaoskuste ja kommunikatiivsete oskuste arendamisega. Tunnetustahvlite loomisel on arvestatud, et lapsed saaks õppida aktiivse ja uuriva tegevuse kaudu,” selgitavad kursuse juhendajad, Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini doktorant Kärt Ojavee ja Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant Jana Kadastik.

Kursuse tulemusena valmis õpperuum ja õppetööd toetavad meeli stimuleerivad õppe- ja teraapiavahendid – modulaarsed tunnetustahvlid ning nende kasutamist toetavad kinnituspinnad, mis pakuvad erinevaid kasutusvõimalusi. 

“Loodud vahendid võimaldavad lapsel õppida erineva taktiilsusega pindu eristama (kare, sile, krobeline jt.) ning arendavad peenmotoorseid oskusi. Mõned “tahvlid” aga aitavad õppida igapäevaseid oskusi – sidumine, punumine, luku, nööbi või vöö käsitlemine, ” selgitab üks kursuse juhendajatest, tekstiilidisainer Kärt Ojavee. 

Prototüübid antakse üle Tallinna Tondi Põhikoooli Tuisu osakonnale. Terapeutide ja õpetajate tagasiside aitab kaasa uuringule, mis keskendub hooldusõppe õpilaste vajadustele vastavate õppevahendite loomisel edaspidi.

Kursusel osalesid Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini magistriõppe üliõpilased Liisa Aid, Inna Beinar, Tatjana Kuusik, Liina Palkov, Katre Piho, Terje Salupuu.  Juhendasid doktorant Kärt Ojavee (EKA), Jana Kadastik (Tallinna Ülikool)

Kursuse jooksul olid abiks mitmed toetajad: valgustehnika spetsialistid Tiiu Tamm ja Toivo Varjas; TLH taastusravi osakonnast Inga Allikmäe, Merike Palumaa, Mare Kägo; Tallinna Tondi Põhikooli Tuisu osakonna õpetajad ja õppejuht Linnu-Lydia Mae; Boris Melnik; Mistra-Autex AS, Certex Eesti OÜ ja Silmani Elekter AS