Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste teadustööd pälvisid riiklikul konkursil taas mitu preemiat

19. detsember, 2013

18. detsembril jagasid Eesti Teadusagentuur ja Haridus- ja Teadusministeerium 2013. aastal sooritatud teadustööde eest preemiaid. Taaskord said riikliku tunnustuse osaliseks mitmed Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased ja õppejõud. Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe astmes võitis I preemia Hilkka Hiiop doktoritööga “Nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat? Eesti Kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogude säilitamise strateegia ning meetod”. Sama töö juhendamise eest vääristati tänukirjaga Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna dekaani dr. Anneli Randlat ja Eesti Kunstimuuseumi peadirektorit dr. Sirje Helmet.

 

Riikliku üliõpilaste teadustööde konkursi magistritööde arvestuses anti Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja eriala magistrile Kalli Kalmetile töö “Huvikooli õppekava vastavus kõrgkooli ootustele: (Maali ainekava näitel)” eest diplom.

Bakalaureusetööde arvestuses tunnistati II preemia vääriliseks Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise eriala lõpetaja Triin Ploomi bakalaureusetöö “Ühe redeltugitooli taassünd: taust ja rekonstruktsioon”.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub alates 1991. aastast. Konkurssi viib läbi sihtasutus Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkursi auhinnafond on 61 980 eurot, rahalise preemia või haridus- ja teadusministri tänukirjaga autasustati 86 tööd ning 30 töö juhendajaid. Konkursile laekunud töid hinnatakse kolmes tasemekategoorias – rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe, magistriõppe ja doktoriõppe üliõpilaste tasemel ja neljas valdkondlikus kategoorias: bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur, terviseuuringud ning loodusteadused ja tehnika.

—–

Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste teadustööd ja juhendajad on konkursil olnud järjepidevalt edukad. 2011. aastal pälvis ühe valdkondadeülestest peapreemiatest Eesti Kunstiakadeemia doktorandi Tiina-Mall Kreemi doktoritöö „Viisipäraselt ehitatud. Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855-1881)”, mille auhinnafond oli 3600 Eurot (juhendaja Eesti Kunstiakadeemia professor Krista Kodres.)

Valdkondlikes kategooriates on samuti oldud edukad: 2012. aastal sai kunstiteadlase Maria Jääratsi magistritöö „Kodanliku mineviku ja sotsrealistliku tuleviku vahel. Eesti kunstikirjutuse diskursused 1944-1948″ I preemia (juh. prof. Virve Sarapik). 2011. aastal said kunstiteaduse ja muinsuskaitse ja restaureerimise eriala tudengid konkursil ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas kolm preemiat: Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe astmes anti II preemia Silja Loikile konkursitöö „Korporatiivne arhitektuur ENSV-s Saku EMMTUI näitel” eest (juhendaja mag. Epp Lankots), magistritaseme II preemia pälvis Kadi Karine konkursitöö „Vormsi hoonestuse väärtused ja kaitsmise võimalused” eest (juhendaja mag. Leele Välja) ning III preemia Maria Lillepruun konkursitöö „Tallinna Issanda Muutmise Peakirik: eksterjöör ja interjöör. I. Zarudnõi ikonostaasi restaureerimine läbi aegade.” eest (juhendaja Dr. Pia Ehasalu). 2010. aastal pälvis kunstiteaduse üliõpilase Kristina Jõekalda magistritöö I preemia. Töö teema oli “Eesti muinsuskaitse ja võõras pärand. Muinsusteadlikkuse kujundamine 1920.–30. aastatel” (juhendaja mag. Linda Kaljundi). Hulgaliselt on jagatud ka diplomeid nii üliõpilastele kui tööde juhendajatele.

Lisateave ja täpne loetelu 2013. riikliku üliõpilaste teadustööde konkursi võitjatest ja auhinnafondist on leitav ETAGi kodulehel: http://www.etag.ee/uliopilaste-teadustoode-konkurss-peapreemiad-muusikaoppekirjanduse-ja-parmi-rakutsukli-pearegulaatorite-uurimise-eest/