Eesti Kunstiakadeemia uus arengukava seisab loovuse eest

05. aprill, 2016

Eesti Kunstiakadeemia nõukogu kinnitas aastateks 2016-20 uue arengukava, milles on sõnastatud ülikooli missioon, visioon ja eeloleva viie aasta olulisemad strateegilised eesmärgid. Esimest korda on arengukavas välja toodud ka akadeemia põhiväärtused. Uus arengukava rõhutab EKA püüdlust seista loovuse eest ühiskonnas ja kõrghariduses.

Eesti Kunstiakadeemia on olnud juba üle sajandi Eesti kultuurikeskkonna rikastaja, mitmekesise ja elava kultuuri kandja, kus peetakse oluliseks isemõtlemise oskust, loovust ja avatust.

“Tajume oma rolli ja vastutust ühiskonnas ning jätkame keskse visuaalkultuuri edasiviijana, kuhu tulevad õppima noored, kellel on otsiv vaim, kes tahavad ise mõelda ning on katsetamisaltid. Faktiteadmistes on Eesti noored tublid, kuid sellest ei piisa; meie innustame tudengeid faktidest edasi mõtlema, olema analüütilised ja avatud uuele reaalsusele,” räägib rektor akadeemik Mart Kalm.

Järgmiseks viieks aastaks on Eesti Kunstiakadeemia seadnud kolm olulisemat strateegilist eesmärki:

• Tegutseda uues kaasaegses õppehoones interdistsiplinaarselt, rahvusvaheliselt ja võrgustunult.

• Panustada ühiskonna arengusse akadeemiliselt ja loominguliselt ning olla õppijakeskne ja jätkusuutlik õppe- ja teadusasutus.

• Olla oma peamistes akadeemilistes vastutusvaldkondades juhtiv kompetentsikeskus Eestis ning tunnustatud keskus rahvusvaheliselt.

Kunstiakadeemia on veendunud, et ühisesse Rauaniidi hoonesse asudes tekib erialade vahel jõulisem sünergia ja koostöövaim, mis on oluline nii üliõpilaste õpikogemuse kui õppejõudude ja töötajate suhtluse ja algatuste soodustamiseks.

Rektori akadeemik Mart Kalmu sõnul peab ülikool veelgi oskuslikumalt reageerima ühiskonna arengu vajadustele:
“Olemasolevaid õppekavasid pole plaanis kaotada, kuid avame magistritasemel uusi ja uuenduslikke inglisekeelseid õppekavu, mis on tasemel ka rahvusvaheliselt. Samuti tõhustame oluliselt oma teadustegevust ja edendame valdkondi lõimivat ja ühiskonna probleemidest ning väljakutsetest lähtuvat uurimust.”

Esmakordselt sõnastatud EKA põhiväärtustes tähtsustab akadeemia iga liikme isikupära, mis on aluseks unikaalse loomingu tekkele. Olulised on ka professionaalsus ja erialane meisterlikkus, mis tagab kvaliteedi vaimses ja materiaalses keskkonnas, kriitiline ehk analüütiline mõtlemine ja avatus, mis hoiab mõtte sumbumise eest.

Eesti Kunstiakadeemia uue arengukavaga saab tutvuda siin