Eesti Kunstiakadeemia viib läbi avaliku päringu

07. juuni, 2012

Eesti Kunstiakadeemia nõukogu otsustas korraldada avaliku päringu uue õppehoone ehituseks sobiva alternatiivse krundi või rekonstrueeritava hoonestu asukoha väljaselgitamiseks.  Avalik küsimine kuulutati välja teisipäeval, 5. juunil.


Võrreldes 2006–2008 aastatega on majandusolukord ja kinnisvaraturg oluliselt muutunud, samuti on uue õppehoone rajamise protsessis toimunud mitmeid pöördeid, mis kohustavad uuesti analüüsima kõiki võimalusi.  Avaliku küsimise eesmärk on ennekõike hankida informatsiooni Tallinnas asuvate kinnistute kohta, et võrrelda neid EKA uue õppehoone Tartu mnt 1 kinnistu ja projektiga ning langetada seejärel informeeritud otsus.

Viimastel kuudel on EKAle saadetud mitmeid pakkumisi alternatiivsete asukohtade kohta, kuid andmed ei ole võrreldavad, sest sisaldavad väga erinevat infot ja parameetreid.  Seetõttu palub EKA juhtkond kõigil huvilistel ja pakkujatel esitada andmed võrreldaval moel, EKA esitatud parameetrite alusel.

Teade edastatakse kõigile senistele pakkujatele ning on avaldatud EKA uue maja lehel aadressil www.artun.ee/maja .  Kogu informatsiooni saamiseks on vajalik registreerumine sama veebilehe vormi kaudu.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 26. juuni, 2012.