Eesti Kunstimuuseum pälvis Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskirja ja preemia

15. november, 2013

Neljapäeval, 14. novembril anti Tallinna Ülikoolis Eesti Kunstimuuseumile üle Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri „Aasta võõrkeelealane tegu 2013”kunstinäituste keelekümblusprojektide korraldamise ja saksa keele süvaõppega koolidele projekti „Komm herein” läbiviimise eest.

 

Haridusprojekt „Komm herein” kestis 2013. aasta veebruarist juunini ning oli kavandatud Kumus avatud kaasaegse saksa kunsti näituse „Come In. Sisekujundus kaasaegse saksa kunsti meediumina” (koostöös IFA ja Goethe Instituudiga) juurde. Programm oli suunatud saksa keele süvaõppega koolidele, põhinedes 4K meetodil (Kumu kaasaegse kunsti kaardid) ja keelekümblusprintsiipidel. Keelekümblusprogramme pakuti eesti, saksa ja vene keeles. Lõimumine kunsti ainekava, keeleainete ja muuseumi kui soodsa õpikeskkonnaga haaras mitmeid sihtgruppe: saksa keele süvaõppega koolid, keeltekoolid, saksa keele õpetajad. Programmi koostas Kumu hariduskeskuse kuraator Anastassia Kovõtška (Eesti Kunstimuuseum).

Projekti eeldatavaks tulemuseks oli mitmekeelsuse ja vabas vormis võõrkeeles läbi kunsti toimuva vestluse toetamine ja soodsate õpikeskkondade väärtustamine väljaspool kooli. Kumu hariduskeskus jätkab ka järgnevatel õppeaastatel võõrkeelsete haridusprogrammide koostamist erinevate näituste juurde ja loob uusi meetodeid keeleõppeks muuseumis.

Euroopa keeleõppe tunnuskiri on Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ühine autasu, millega toetatakse ja tunnustakse uuenduslikku lähenemist keeleõppele, teadmiste levitamist ja seeläbi ka heade tavade edendamist. Tunnuskiri on avatud kõigile hariduse ja koolituse aspektidele sõltumata vanusest või kasutatavast metoodikast. Toetades innovatiivseid projekte kohalikul või riiklikul tasandil, on tunnuskirja eesmärgiks tõsta keeleõppe taset Euroopas. Igal aastal antakse kõigis osalevates riikides välja tunnuskirjad kõige innovatiivsematele keeleõppe projektidele. Tunnuskirja väljaandmist koordineerib Euroopa Komisjon, aga seda korraldavad kõik liikmesriigid eraldi ning tulemuste üle otsustavad riiklikud žüriid, kes teevad oma otsused detailsete kriteeriumite alusel.

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskiri „Aasta võõrkeelealane tegu 2013”on rahvusvahelise tunnustus, millega kaasneb ka rahaline preemia.